thumbnail
thumbnail

Subsidiebeoordelaar Provinciale subsidies (2x)

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 85,00
gemiddeld 36 uur Gelderland

Begindatum:

3 jul 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

gemiddeld 36 uur

Publicatiedatum:

26 mei 2023

Organisatie
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Als provincie bouwen we aan de toekomst van een duurzaam, economisch krachtig en verbonden Gelderland. Dit doen we steeds vaker in een netwerk met andere maatschappelijke partijen. Onze maatschappelijke opgaven realiseren we onder meer door subsidies te verstrekken, jaarlijks voor ruim € 200-miljoen. Veel en zeer diverse partners in de Gelderse samenleving maken gebruik van ons subsidiebudget: van gemeenten tot particulieren en van kenniscentra tot individuele bedrijven. Zo maken we met subsidies als provincie een breed scala aan projecten mogelijk. De resultaten blijven na realisatie vaak blijvend zichtbaar in Gelderland aanwezig.

Het werken vanuit partnerschap vraagt van ons een nieuwe rolinvulling: meedenken aan de voorkant van het proces zodat de provinciale ambities zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Hiervoor maken wij gebruik van de kaders van kadernota 'Gaan voor Gaaf Gelderland'.

Omschrijving van de opdracht
Binnen de afdeling Subsidies worden de binnenkomende subsidieaanvragen beoordeeld,  al dan niet verleend, de aanvragen tijdens de uitvoering gevolgd en na afloop afgewikkeld.

Je kunt als subsidiebeoordelaar breed ingezet worden, zowel op thema als op type subsidie. De nadruk zal echter liggen op structurele en begrotingssubsidies. De sfeer in de afdeling is open en collegiaal. Samen met de andere beoordelaars ben je verantwoordelijk voor een tijdige afdoening van alle binnenkomende stukken. Hiervoor hebben we een wekelijks werkverdelingsoverleg.  Je neemt hieraan actief, betrokken en resultaatgericht deel.

De subsidiebesluiten worden uiteindelijk genomen door subsidiecoördinatoren. Hiermee heb je in je dagelijks werk dan ook regelmatig contact. Je werkt verder in voorkomende gevallen samen met beleidsmedewerkers van de programma’s over de inhoudelijke beoordeling van de subsidieverantwoording (beleidstoets). Je hebt contacten met de subsidieaanvrager voor het opvragen van de ontbrekende informatie of het oplossen van onduidelijkheden in de subsidieaanvraag.

Als je onder tijdsdruk van aanpakken weet dan is dit een leuke opdracht voor jou!

Je kunt vlot, efficiënt en pragmatisch werken. Je overziet een proces en de stappen die zich daarbinnen voordoen en de verbetermogelijkheden die er zijn, ook bij de inrichting van zo'n proces.

Je beoordeelt binnengekomen begrotingssubsidies, structurele subsidies en subsidieverzoeken voor de provinciale regelingen en handelt deze in ieder geval binnen de geldende termijnen af (zo kort als nodig is). Subsidieverzoeken betreffen de subsidieverlening (vooraf) en de subsidievaststelling (achteraf), en ook alle besluiten en handelingen die daartussen nodig zijn (meldingen) plus de steeksproefsgewijze controle achteraf.

Je toetst de verzoeken financieel en aan de inhoudelijke criteria uit de regeling. De initiële aanvragen zijn realistisch/uitvoerbaar en passen binnen de financiële randvoorwaarden (beschikbaar budget, subsidieplafond). Je zorgt dat er in de beschikking meetbare prestaties worden opgenomen. Je toetst rapportages aan de verplichtingen die gelden, inclusief de te behalen resultaten. Je werkt aan financieel complexe en soms politiek gevoelige dossiers.

Je bent flexibel t.a.v. jouw takenpakket en veranderingen in het werkproces: daar waar nodig spring je bij om subsidiewerkzaamheden met andere inhoud op te pakken.

Beschikbaarheid
Externe is inzetbaar vanaf 3 juli 2023 tot en met 31 december 2023 voor gemiddeld 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 6 maanden.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

  • U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

    NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting.

    Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

  • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denk niveau, opgedaan door een afgeronde HBO opleiding Nederlands Recht, Beleidskunde/Bestuurskunde, Bedrijfskunde of in een financieel/economische richting (of een aantoonbaar vergelijkbare richting) met minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Of over minimaal een HBO werk- en denk niveau, opgedaan door een afgeronde MBO opleiding in één van bovengenoemde richtingen, met minimaal 5 jaar relevante werkervaring.

    Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de studierichting en het jaar waarin het diploma is behaald. Indien van toepassing graag motiveren waarom deze richting vergelijkbaar is met één van de genoemde richtingen. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.

  • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring met subsidiebeoordelings werkzaamheden, met verantwoordelijkheden zoals beschreven in deze uitvraag.

    Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting hoe u denkt aan de gevraagde 3 jaar ervaring in deze eis te voldoen.

  • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2018 - heden) met financiële zaken en met juridische zaken.

    Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee projecten (één voor ervaring met financiële zaken en één voor ervaring met juridische zaken) waaruit blijkt dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.

Gunningscriteria

  • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met de werkwijze rond de beoordeling van aanvragen en verzoeken voor provinciale subsidies en begrotingssubsidies en structurele subsidies, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

  • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met financiële zaken betreffende subsidies, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

  • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met procesmatig werken, denkt in processtappen en weet de werkprocessen gemakkelijk te doorgronden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Subsidiebeoordelaar Provinciale subsidies (2x) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.