thumbnail

Projectleider creatie en publicatie omgevingsdocumenten

Provincie Gelderland

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

26-01-2022

Begindatum:

21-02-2022

Einddatum:

31-01-2023

Uren per week:

gemiddeld 32 uur
€ 130,00
gemiddeld 32 uur Gelderland

De Provincie Gelderland is druk bezig met het implementeren van de Omgevingswet. De veranderingen zijn groot en hebben impact op een groot deel van de organisatie. De omgevingswet vraagt van onze organisatie om afdelingoverstijgend te werken. Daarom is er coördinatie nodig over de afdelingen heen.

Een belangriijk deel van het implementeren van de Omgevingswet is het opstellen en publiceren van omgevinsgdocumenten, de omgevingebesluiten. 

De Provincie Gelderland zoekt een projectleider met kennis van de specifieke procesveranderingen die gepaard gaan met het invoeren en werken volgens de Omgevingswet.

  • Coördinatie van het opstellen en publiceren van alle omgevingsdocumenten (omgevingswetbesluiten) binnen de provincie Gelderland. Dit betekent de kennis die nu binnen het huidige actualisatieteam is opgebouwd voor de omgevingsverordening, ook inzetten voor het opstellen en publiceren van de andere omgevingsdocumenten. Met als doel om aan de eisen van de OW te voldoen. 
  • Het managen van afhankelijkheden met gerelateerde OW-projecten zoals toepasbare regels, planbegeleiding en VVHH.
  • Zorgen voor de structurele borging van de kennis om omgevingsdocumenten op te stellen en te publiceren in de organisatie. En het daarbij inrichten van een efficiënt en helder proces voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten. 
  • Zorgen voor een strategie om ervoor te zorgen dat de verschillende omgevingsdocumenten in samenhang gepubliceerd worden (schrijfrichtlijnen/annotatiestrategie).
  • Participeren in interprovinciale danwel landelijke overleggen over implementatie Omgevingswet/DSO. Met als doel essentiële kennis op te halen en te borgen in de organisatie van provincie Gelderland. 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider creatie en publicatie omgevingsdocumenten die deze organisatie zoekt?