thumbnail
thumbnail

Manager planproducten MER

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Sluit over 4 dagen
130
12 Flevoland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

1 jul 2025

Uren per week:

12

Publicatiedatum:

7 jun 2024

Organisatie
Meer dan 100 medewerkers van de het expertiseteam Projectuitvoering Infra houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Het expertiseteam waar je komt te werken kenmerkt zich door een grote saamhorigheid. Er heerst een open informele sfeer, gericht op het gezamenlijk klaren van de klus. Het expertiseteam heeft een uitdagende en complexe projectportefeuille aan werkzaamheden. Binnen dit expertiseteam zijn wij op zoek naar een Manager planproducten MER voor het organiseren en coördineren van het proces van planproducten en bijbehorende studies, inclusief de benodigde stappen om te komen tot het projectbesluit ten behoeve van de realisatie van de Spuiweg (Ontsluitingsweg Urk).

Opdracht
Als Manager planproducten MER zul je de komende tijd werken binnen de planvoorbereiding van de Spuiweg (Ontsluitingsweg Urk). Het betreft een traject voor het zorgen van kwaliteit en consistentie van de planproducten door het opstellen en handhaven van standaarden, richtlijnen en procedures in afstemming met de initiatiefnemers, ingenieursbureau en bevoegde gezagen. De Manager planproducten MER adviseert en organiseert over de te volgen interne procedures binnen de Provincie Flevoland over het projectbesluit, milieueffectrapportages, projectplannen en vergunningen voor het komen tot een projectbesluit. Onderdeel van de werkzaamheden is het laten plaatsvinden van gesprekken bij een groot aantal partijen in een complexe omgeving. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder en daarin te nemen beslissingen of besluiten. Ervaring met onderhandelen met voornoemde partijen is een pré. Ervaring in de regio is een pré.

Vanwege het vertrouwelijke karakter van deze functie maakt een geheimhoudingsverklaring en een eventueel belangenbeschermingsplan onderdeel uit van de te sluiten overeenkomst.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maximaal 12 uur per week (bij voorkeur op de woensdag, projectdag Spuiweg) op het provinciehuis te Lelystad. De opdracht wordt vervuld gedurende 48 weken. Rekening wordt gehouden met een periode voor verlof – waarin de Opdracht dus niet wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer – van 4 weken. Voor eventuele verlenging van de opdracht zal een periode van 24 weken worden aangehouden, waarin 2 weken verlof zijn opgenomen.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal €130,00,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.
3. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bestuurskunde, ruimtelijke ordening / planologie, civiele techniek;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met planproducten MER;
5. Minimaal 2 jaar werkervaring als Manager planproducten MER voor een overheid;
6. Werkzaamheden vinden grotendeels plaats op het provinciehuis te Lelystad, met de voorkeur voor de woensdag;
7. De aangeboden Manager planproducten MER is in staat om de opdracht individueel en zelfstandig uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
8. Uiterlijke beschikbaarheid 01-07-2024 voor 12 uur per week.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
9. Aantoonbare werkervaring met planproducten MER en de werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn. Maak dit inzichtelijk op het cv met een referentie van de laatste 5 jaar (50 punten);
10. Aantoonbare werkervaring als Manager planproducten MER. Maak dit inzichtelijk op het cv met een referentie van de laatste 5 jaar (30 punten);
11. Aantoonbare werkervaring als Manager planproducten MER in de afgelopen 5 jaar binnen grote infrastructurele projecten en/of gebiedsprojecten (20 punten);
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 t/m 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (d.w.z. trekker en verantwoordelijke voor de planproducten MER) in de afgelopen 5 jaar. Maak dit inzichtelijk op het cv met een referentie van de laatste 5 jaar (10 punten);
c. 3 t/m 5 jaar of langere aantoonbare werkervaring als projectleider (d.w.z. trekker en verantwoordelijke voor de planproducten MER) in de afgelopen 5 jaar. Maak dit inzichtelijk op het cv met een referentie van de laatste 5 jaar (20 punten).

Competenties

  • Je bent in staat om integraal, strategisch en risico-gestuurd te denken en te handelen;

  • Je bent resultaatgericht, doortastend maar beschikt ook zelf over een hands-on mentaliteit om binnen de opgave eigen producten te maken;

  • Je kunt natuurlijk tegenwicht geven aan de andere projectteamleden en staat stevig in je schoenen als er sprake is van tegenstrijdige belangen;

  • Je communiceert gemakkelijk op alle niveaus en beschikt over een vlotte pen.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Voor de zzp'er

  • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

  • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

  • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

  • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

  • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning
De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 20 juni 2024 van 9:00 tot 11:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 18 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Manager planproducten MER die deze organisatie zoekt?