Organisaties / Provincie Flevoland
Provincie Flevoland
Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland
Flevoland
Flevoland, een plek waar letterlijk de ruimte is. Om te werken, om te leven en om te groeien. Een provincie die zich kenmerkt door innovatie, doortastendheid en het gewoon doen. En dat zie je terug in onze medewerkers.

Over Provincie Flevoland

Eerst zee, nu land. Dát is Flevoland. Waar ooit alleen het water van de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden. Op de voormalige zeebodem bevindt zich een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied. Flevoland is de thuishaven voor 401.200 inwoners en 630 windmolens op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Met in totaal 6 gemeenten is Flevoland een open ruimte met strakke indeling. Die open ruimte is vooral ingericht voor landbouw: 89 duizend hectare aan grote en efficiënt ingerichte percelen. Het bedrijfsleven krijgt eveneens volop ruimte om initiatieven te nemen die dromen en ambities waar kunnen maken.

Provincie Flevoland is de jongste van de 12 Nederlandse provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Dit alles is ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland. De instelling als provincie werd bij wet besloten op 27 juni 1985 en uitgevoerd op 1 januari 1986. Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen samen het bestuur van de provincie Flevoland. Gelukkig staan ze er niet alleen voor. Een ambtelijke organisatie ondersteunt de bestuurders op allerlei manieren. De organisatie van provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 400 medewerkers. Aan het hoofd staat de directie. Zij vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.


Wij zoeken jou
Onze mensen maken de toekomst. Samen, door te ondernemen en aan te pakken. Met als doel een provincie waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Dan zoeken wij jou.