thumbnail
thumbnail
Organisatieadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Sluit morgen
Geen maximum
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

14-09-2022

Sluitingsdatum:

28-09-2022

Begindatum:

28-09-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

24

Omschrijving van de opdracht

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

In 2016 is, mede gelet op de landelijk vastgestelde ZSM-processen, een werkwijze ontwikkeld voor de afdeling interventies. De toen geïmplementeerde werkwijze was tot ca 2019 succesvol. De afgelopen jaren hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden in zowel de omgeving als in de interne organisatie van het parket Oost-Brabant. Zo is er in 2019 een Single Point of Contact ingevoerd bij het team interventies, is de instroom van VVC zaken fors afgenomen, is er een significante wijziging geweest in de aard van de aangeboden zaken en lijkt de aard van de zaken daarentegen tijdrovender en moeilijker te zijn en zijn er soms ook andere werkzaamheden bijgekomen als reactie op nieuwe vragen of knelpunten. Ondanks al deze ontwikkelingen hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan in de organisatie van het werk, de werkwijzen of de formatie. Met kleine aanpassingen is steeds bijgestuurd. Inmiddels is duidelijk dat, ondanks de fors (zeer wel mogelijk: structureel) lagere instroom, al geruime tijd de voorraden oplopen en tegelijkertijd de werkdruk als steeds hoger wordt ervaren. In vergelijking met andere parketten scoren we laag op onze productiviteit maar tegelijkertijd wel beter op andere KPI’s zoals bijvoorbeeld percentage dagvaardingen. Tevens hebben wij geconstateerd dat er naast het beoordelen een veelheid aan taken is ontstaan die voor verrommeling van het proces zorgen en een negatieve impact hebben op de focus op de primaire werkzaamheden.

De Eisen

 • U heeft het CV bijgevoegd van de aangeboden Kandidaat in de map bij deze eis, waaruit aantoonbaar de werkervaring blijkt zoals in de offertaanvraag, de eisen en de wensen is beschreven. Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.

 • De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 24 uur per week gedurende de looptijd van het contract.

 • De kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding.

 • De kandidaat heeft minimaal één jaar werkervaring op het gebied van organisatietrajecten.

 • De kandidaat is werkzaam geweest binnen het Openbaar Ministerie.

 • De kandidaat heeft kennis van de werkwijze ZSM; Zorgvuldig, Snel en op Maat, wat blijkt uit het cv.

 • De kandidaat is ten minste fysiek beschikbaar op 2 van de 3 dagen: Maandag, dinsdag en donderdag.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Inschrijver vult hieronder de naam van de Kandidaat in en het telefoonnummer voor het maken van een eventuele afspraak voor een Interview.

 • Inschrijver vult hieronder de NAAM en Functie in van de persoon die de eventuele overeenkomst ondertekent. Dit is de rechtsgeldig tekenbevoegde wat blijkt/volgt uit het uittreksel van de KvK of een door deze rechtsgeldig tekenbevoegde gevolmachtigd persoon. Indien een volmacht van toepassing is dient deze in de map bij deze vraag te worden gevoegd.

 • De kandidaat is beschikbaar binnen x aantal weken na gunning:

 • De kandidaat heeft x-aantal jaar relevante werkervaring op het gebied van organisatieadvies:

 • De kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding op het gebied van bedrijfskunde, verandermanagement of organisatiewetenschappen.

 • De kandidaat kan fysiek aanwezig zijn op maandag, dinsdag en donderdag.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Organisatieadviseur die deze organisatie zoekt?