Organisaties / Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland
Zuid-Holland
Als freelancer kan het Ministerie van Justitie en Veiligheid een interessante opdrachtgever zijn. Dit ministerie is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van justitie en veiligheid in Nederland, en heeft dus veel verschillende taken en verantwoordelijkheden.

Over Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Het ministerie kan behoefte hebben aan ondersteuning bij onderzoek of beleidsontwikkeling. Als freelancer kun je hieraan bijdragen door bijvoorbeeld het doen van literatuuronderzoek, het opstellen van beleidsadviezen of het verzamelen en analyseren van data. Het is hierbij belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van justitie. Functies zoals procesadviseur, beleidsmedewerker en projectleider worden geregeld uitgezet door het Ministerie.