thumbnail
thumbnail
Inhuur Senior Projectmanager EMMA Businessprocessen

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Begindatum:

7 sept 2024

Einddatum:

7 jul 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

14 sept 2023

Beschrijving Opdrachtgever
Zonder geavanceerde informatietechnologie is het Openbaar Ministerie nergens. Want stel je voor dat een officier van justitie niet kan inloggen, waardoor een zitting moet worden opgeschort. Of dat er een storing is in de DNA-database, nét als we een dader willen identificeren.

Binnen het Openbaar Ministerie is domein Informatievoorziening Openbaar Ministerie (IVOM) verantwoordelijk voor het leveren van een stabiele en toekomstbestendige IT-infrastructuur en beheer en ontwikkeling van de applicaties.

Deze organisatie is in oprichting en er zijn 6 afdelingen onderkend:

 • CIO office;

 • Productie met de Service Organisatie;

 • Software productiehuis BBAS;

 • IV-coördinatie incl. team Projecten;

 • Infrastructuur, ontwikkeling en beheer (IOB);

 • Bedrijfsvoering.

Beschrijving directie/afdeling
De afdeling Productie beheert alle in beheer genomen applicaties, werkplekken, devices en infrastructurele toepassingen etc. die binnen het OM actief zijn. Ter ondersteuning van het gebruik van deze toepassingen leveren wij support op deze omgeving. Belangrijkste doelstellingen binnen de afdeling zijn het leveren van ondersteuning voor de (generieke) IT-voorzieningen aan de OM- onderdelen en ketenpartners (zoals ZM, Politie, Justid, CJIB en Rijksrecherche) en het waarborgen, vergroten van de continuïteit en stabiliteit van deze beheeromgeving.

Onder beheer en ondersteuning verstaan wij het registreren, analyseren, categoriseren, prioriteren en het (structureel) oplossen van incidenten/changes binnen het applicatielandschap, de KA-omgeving en de infrastructuur van het OM. De afdeling productie werkt hierbij samen met de IVOM- afdelingen. Alle incidenten, problems, changes en releases worden gemanaged vanuit de afdeling Productie i.s.m de leveranciers.

De opzet en werking (organisatie) van de relatieve nieuwe afdeling van circa 125 VTE groot (omvang zal nog toenemen) moet worden verbeterd en verder geprofessionaliseerd. Binnen de afdeling hebben we o.a. 1 probleemmanager en 4 stackmanagers die zich bezig houden met de complexere problemen, naast de inzet van de leveranciers. De taak van de coordinerend probleemmanager is middels een gedegen aanpak de problemen aan te pakken ism de interne mensen en de leveranciers. De coordinerend probleemmanager voert de regie hierover en is hiervoor verantwoordelijk.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

IVOM is ruim een jaar geleden opgezet. De opzet staat, maar is nog niet ideaal. Dat geldt ook voor de werking. Om goed als regie organisatie IVOM te kunnen functioneren, moet er verder geprofessionaliseerd worden. Een aantal stappen zijn daarin gezet. Specifiek voor de afdeling Productie zijn er nog een aantal belangrijke stappen te zetten, echter er zal ook breder gekeken moeten worden voor een optimalisatie slag. Mondeling zal dit worden toegelicht.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Doelstelling van de opdracht is de langer lopende problemen op te lossen en duurzame inrichting te hebben binnen IVOM (specifieke afspraken zullen hierover worden gemaakt):

 1. Probleemanalyse: De coördinerend probleemmanager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een grondige analyse van het probleem. Dit omvat het verzamelen van relevante gegevens, het identificeren van de oorzaken en het begrijpen van de impact van het probleem op de organisatie.

 2. Oplossingsontwikkeling: Op basis van de probleemanalyse is de coördinerend probleemmanager verantwoordelijk voor het ontwikkelen van effectieve oplossingen. Dit kan het identificeren van alternatieve benaderingen, het formuleren van strategieën en het opstellen van actieplannen omvatten.

 3. Coördinatie en samenwerking: De coördinerend probleemmanager speelt een coördinerende rol en werkt samen met verschillende belanghebbenden, teams en afdelingen binnen de organisatie. Hij/zij faciliteert effectieve communicatie en samenwerking om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op één lijn zitten bij het aanpakken van het probleem.

 4. Implementatie van oplossingen: De coördinerend probleemmanager is verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en beheren van de implementatie van de voorgestelde oplossingen. Dit omvat het toewijzen van middelen, het aansturen van teamleden en het bewaken van de voortgang om ervoor te zorgen dat de oplossingen tijdig en effectief worden geïmplementeerd.

 5. Monitoring en evaluatie: De coördinerend probleemmanager volgt de implementatie van de oplossingen en bewaakt de resultaten. Hij/zij evalueert de effectiviteit van de genomen maatregelen, identificeert eventuele knelpunten of bijsturingsbehoeften en neemt corrigerende maatregelen indien nodig.

 6. Rapportage en communicatie: De coördinerend probleemmanager stelt rapporten op met betrekking tot het probleem, de analyse, de voorgestelde oplossingen en de implementatievoortgang. Hij/zij communiceert deze informatie aan het management en andere belanghebbenden en zorgen voor transparante en duidelijke communicatie over het probleem en de genomen acties.

 7. Continu verbeteren: De coördinerend probleemmanager heeft een bredere focus op het bevorderen van de cultuur van continu verbeteren binnen IVOM. Hij/zij identificeert trends, patronen en herhalende problemen en stelt proactief verbeteringsinitiatieven voor om de algehele prestaties en efficiëntie te verbeteren.

  Het precieze takenpakket en de verantwoordelijkheden van een coördinerend probleemmanager worden nader vastgesteld.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Inhuur Senior Projectmanager EMMA Businessprocessen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.