thumbnail
thumbnail

Planeconoom

Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
16 tot 20 uur Gelderland

Begindatum:

1 aug 2024

Einddatum:

31 jul 2025

Uren per week:

16 tot 20 uur

Publicatiedatum:

6 jun 2024

Opdracht omschrijving
Binnen de gemeente is het aantal projecten, met name gericht op woningbouw in de afgelopen drie jaar sterk gegroeid.
Ter ondersteuning van deze projecten is de expertise van een planeconoom  onontbeerlijk. Of dit nu gaat om woningen gebouwd op gronden van de gemeente of woningen gebouwd op gronden van derden.

Het grondbedrijf staat nog in de kinderschoenen. Daarom wordt nadrukkelijk ervaring gevraagd in het actief meewerken bij de opbouw van het grondbedrijf.  Indien daar bij een eerdere opdracht in een vergelijkbare gemeente kennis over is opgedaan, dan is dat aanbevelingswaardig.

Mede om bovenstaande reden is een combideal (aanbieding van een senior en junior/medior) niet mogelijk. 

Verantwoordelijkheden
De planeconoom heeft een adviserende taak in de projectgroepen waarbij de projectleider als ambtelijk opdrachtnemer optreedt. de adviserende taak behelst het adviseren over de financiele haalbaarheid en bijbehorende (financiele) risico's binnen het project. De planeconoom is tevens opsteller van Samenwerkings Overeenkomsten (SOK) en  haalbaarheidsovereenkomsten (HOK) en anterieure overeenkomsten.

Daarnaast heeft de planeconoom de taak om in opdracht van de coordinator grondbedrijf eveneens te adviseren over de financiele haalbaarheid van projecten en mogelijke (vervolg) risico's. Het gaat daarbij niet alleen op individuele projecten, maar ook om de financiele stand van zaken voor alle projecten.

De planeconoom heeft frequent overleg met de financiele afdeling om af te stemmen over de invulling van de paragraaf over het grondbedrijf  binnen de begroting. Hij neemt daarbij deel aan de P&C cyclus.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-08-2024 tot en met 31-07-2025. voor 20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

  • Eis 1. U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven. Indien gewenst kunt u gebruik maken van het template cv van de Gemeente. Sjabloon : CV template Algemeen 1.6 (1).doc

  • Eis 2. De kandidaat heeft aantoonbaar een erkend, afgerond en volledig diploma op minimaal HBO niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde werk- en denkniveau beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.

  • Eis 3. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als planeconoom. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj).

  • Eis 4. De kandidaat is bekend met vastgoed binnen de gemeente Renkum. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jj t/m mm-jj).

  • Eis 5. Vereiste (gedragscompetenties) en vaardigheden: Accuratesse Gezag Integriteit Oordeelsvorming Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Bovenstaande competenties / vaardigheden hoeven niet benoemd te worden in het CV maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk uit te komen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties / vaardigheden beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de offerte.

  • Eis 6. Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met opdracht specifieke voorwaarden. Let op, als deze opdracht direct aan een ZZP’er gegund wordt zal het contractmanagement door Haert uitgevoerd worden. Voor onze modelovereenkomst, zie bijlage. Als de opdracht gegund wordt aan een consultant in loondienst of ZZP’er via een intermediair voert Haert ook het contractmanagement uit, zie bijlage voor de overeenkomst.“

Wensen

  • Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbaar meer dan 5 jaar werkervaring als planeconoom. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen (30%)

  • Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het opstellen en samenstellen van diverse overeenkomsten zoals bijvoorbeeld een anterieure overeenkomst.  Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen (30%)

  • Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met P&C cyclus. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = onvoldoende t.a.v. andere biedingen 1/5 = matig t.a.v. andere biedingen 2/5 = voldoende t.a.v. andere biedingen 3/5 = ruim voldoende t.a.v. andere biedingen 4/5 = goed t.a.v. andere biedingen 5/5 = uitstekend t.a.v. andere biedingen (30%)

  • Wens 4. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie of gemeente. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt Middels deze toelichting zal de mate van vakbekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het CV, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5 = De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie of gemeente. 3/5 = De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring binnen een overheidsorganisatie maar geen gemeente. 5/5 = De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring binnen een gemeente. (10%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Planeconoom die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.