Organisaties / Gemeente Renkum
Gemeente Renkum
Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek, Nederland
Gelderland
Bij de gemeente Renkum werken zo'n 250 mensen. Zij bereiden de besluiten voor die het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten nemen en zorgen voor de uitvoering van het beleid.

Over Gemeente Renkum

Visie
De visie van de gemeente Renkum is: Renkum, een gemeente waar iedereen zich thuis en te gast voelt!

 • Inwoners kunnen van de gemeente verwachten dat zij zorgt voor leefbaarheid in alle dorpen en plezierig leven met elkaar

 • Volwassenen kunnen van de gemeente verwachten dat zij wonen in het groen met stedelijke voorzieningen onder handbereik

 • Kinderen kunnen van de gemeente verwachten dat zij kunnen leren, sporten en spelen

 • Jongeren kunnen van de gemeente verwachten dat zij zich kunnen ontplooien en vermaken

 • Ouderen kunnen van de gemeente verwachten dat zij zorgt voor veiligheid, rust en ontspanning

 • Mobilisten kunnen van de gemeente verwachten dat de mobiliteit blijft, zonder hinder voor mens, dier en omgeving

 • Winkeliers kunnen van de gemeente verwachten dat de openbare ruimte aantrekkelijk is ingericht

 • Ondernemers kunnen van de gemeente verwachten dat elk bedrijf een passende plek krijgt

 • Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de gemeente Renkum

 • De gemeente Renkum is een aantrekkelijke plaats voor toeristen

 • Kunstminnaars kunnen van de gemeente verwachten dat zij de kunst ondersteunt.

Cultuur
De organisatie wordt gekarakteriseerd door de maatschappelijke betrokkenheid van alle mensen die er werken, ze is betrouwbaar en biedt transparantie. Als gemeentelijke organisatie zijn we dienstbaar aan inwoners en bedrijven, waardoor een klantgerichte houding van belang is. Om te voldoen aan de geplande werkzaamheden en taken, zijn we resultaatgericht. In een open communicatie worden alle doelgroepen op de hoogte gehouden van de (tussen-) resultaten, overwegingen en regelingen. Om de organisatie en alle mensen binnen onze organisatie flexibel te laten inspelen op (landelijke) trends, is het belangrijk om ontwikkelingsgericht te zijn.

Renkum is een informele organisatie, met ruimte voor creativiteit. Omdat we een middelgrote organisatie zijn, kennen wij minder specialistische functies, maar word je op bredere werkterreinen ingezet. Hierdoor zijn de verbanden tussen eigen werk en organisatie-resultaten sneller zichtbaar. Ontwikkeling van medewerkers wordt in brede zin gestimuleerd, ook door bijvoorbeeld een kijkje te nemen in de keuken middels detachering naar een regiogemeente.