thumbnail

Senior Bestuursadviseur

Gemeente Nijmegen

Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, Nederland

Beleidsadvies ACTIEF

Publicatiedatum:

29-12-2021

Sluitingsdatum:

19-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

15-07-2022

Uren per week:

32- 36
€ 140,00
32- 36 Gelderland

De grootste stad van Gelderland en de oudste stad van Nederland zoekt een Bestuursadviseur:

We zoeken iemand die houdt van het bestuurlijk krachtenveld, dingen voor elkaar krijgt en een strategische verbinder is.

Je functioneert in het team van bestuurs- en de directieadviseurs als schakel tussen bestuur, directie en organisatie. Je staat ten dienste van zowel het bestuur als de ambtelijke lijn en ondersteunt de wederzijdse relatie. Je werkt voor het hele college met als aandachtsgebied 2 wethouders met de portefeuilles: Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie, Grondbeleid, Cultuur & Wijken, Openbare Ruimte, Vastgoed, Sport en Accommodaties.

Je draagt bij aan een sterke relatie tussen bestuur, Gemeentelijk Management Team (GMT) en organisatie, zonder op de stoel van verantwoordelijke professionals of de wethouder te gaan zitten.  In deze veelzijdige opdracht ben je een belangrijke schakel in de voorbereiding en de uitvoering van de prioriteiten van het college. Je bevordert snelle, scherpe en soepele besluitvorming voor een optimaal resultaat in de stad.

  • Je bereidt, samen met de verantwoordelijke managers en organisatieonderdelen, de overleggen met de wethouder/wethouders voor. Daarin stuur je waar nodig(bij) en bewaak je de voortgang;
  • Je agendeert bestuurlijke ontwikkelingen en gebeurtenissen en bent gericht op de verbinding tussen de verschillende opgaven en beleidsvelden. Je helpt om de integraliteit en kwaliteit van de advisering te optimaliseren in de organisatie, zowel op proces als inhoud, Je vervult een belangrijke schakelrol om te komen tot een afgewogen advies;
  • Je spiegelt de wethouder op het totaal van zijn/haar functioneren in de raad, in de stad en bij de ketenpartners;
  • Je geeft, gevraagd en ongevraagd, advies: tijdig signaleren en interpreteren van in- en externe ontwikkelingen en risico’s voor de wethouders, GMT- leden en managers;
  • Je bevordert snelle en soepele besluitvorming voor een optimaal resultaat in de stad;
  • Je denkt mee, en soms ook tegen; dat betekent dat je tegenwicht kan bieden, kan klankborden en, gevraagd en ongevraagd, adviseren in het voortraject en bij het toetsen van nota’s en raadsvoorstellen;
  • Je overlegt, signaleert en deelt informatie met de bestuursassistent, de woordvoerder en collega’s en deelt relevante informatie met de wethouder(s). Je hebt de regie over het samenspel tussen bestuursadviseur, bestuursassistent en woordvoerder van de wethouder;
  • Je houdt contact met de teams van de andere wethouders en legt de verbinding tussen beleidsvelden en verschillende opgaven. Je adviseert daarbij over de te volgen koers, zowel tactisch als strategisch;
  • Je volgt raadssessies en -vergaderingen ter directe ondersteuning van de wethouders voor het vastleggen van toezeggingen en afspraken en het onderhouden van het relevante netwerk.
  • Je bent sparringpartner voor de wethouder en ambtelijke organisatie. Je biedt ondersteuning op maat door het begeleiden van overleg en advisering over beleidsprocessen en besluitvormingsprocessen binnen de portefeuille.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Bestuursadviseur die deze organisatie zoekt?