thumbnail
thumbnail

Projectmanager Groen

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
120
32 Zuid-Holland

Begindatum:

2 sept 2024

Einddatum:

1 sept 2025

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

26 jun 2024

Projecten

Geef jij graag leiding aan ruimtelijke groenprojecten die aansluiten op de uitdagingen van morgen bij één van de grootste gemeenten in Nederland? Het bouwen aan Haarlemmermeer en het leiden van onze complexe ontwikkelopgaven en groen- en landschapsprojecten vraagt gedrevenheid in combinatie met resultaatgerichtheid, verbindend leiderschap en visie. Zet jij graag je tanden in deze uitdaging en heb je geruime ervaring op dit gebied? Dan pas je goed bij ons als Projectmanager Groen.

Samen met partners als de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Spaarnwoude en het Hoogheemraadschap Rijnland werk je aan projecten binnen het programma op gebied van landschap, recreatie, recreatieve- en ecologische verbindingen. Deze groenprojecten vragen een lange planmatige voorbereiding (tot 2030) en zijn gekoppeld aan de schaalsprong van de gemeente. Haarlemmermeer heeft de ambitie om minimaal 20.000 woningen toe te voegen. Naast PARK21 omvat het gemeentelijk landschap en recreatieplan nog circa 1000 hectare toe te voegen groengebieden.

Functieprofiel 
Wij zoeken een Projectmanager Groen die het projectmanagement kan uitvoeren van met name groenprojecten, gerelateerd aan gebiedsontwikkelingen en woningbouwopgaven. De groenprojecten staan veelal nog in de startfase. Voor concrete projecten zijn financiële middelen deels beschikbaar, maar soms zullen nog aanvullende subsidies moeten worden gevonden.

Dit vergt kennis op gebied van netwerken en subsidiemogelijkheden op gebied van groen, landschap, water, klimaat. Je werkt hierin nauw samen met een programmateam Groen, medewerkers van Sport Samenleving en Cultuur (SSC) en medewerkers van Ruimte, Economie en Duurzaamheid (RED). Het programmateam is gekoppeld aan het Programma Schaalsprong Wonen. Daarnaast is de relatie met het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) van belang, waarvoor de provincie een plan oplevert. Samenwerking met de procesmanager PPLG van de provincie is daarmee belangrijk.   

Als Projectmanager Groen ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke groenprojecten binnen de context van de Uitvoeringsagenda Groen. Je stuurt de voorbereidings- en realisatieprocessen, de contractvorming met externe partijen en de uitvoering aan. Je hebt ruime ervaring met onderhandelen met externe partijen in complexe verhoudingen en weet ze eensgezind naar het doel van een project te leiden.

Je geeft op een professionele wijze leiding aan jouw projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en diverse gemeentelijke teams. Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing binnen jouw projecten, monitort de voortgang en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden. Je hebt een hands- on mentaliteit. Naast het leiden van het project, coördineer je ook op de inhoud. Je staat samen met het programmateam en andere adviseurs binnen de gemeente aan de lat voor het uiteindelijk realiseren van onze projecten.

Verder schrijf je heldere projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Je hebt ruime kennis van planeconomie en grondexploitaties, contractmanagement, verwerving, civiel technische zaken, ontwerp en planologie om in de rol van Projectmanager Groen goed te functioneren. Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.

Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project. Je hebt ervaring met participatieprocessen. Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

Waar ga je werken?

Cluster Projecten (41 FTE) bestaat uit drie teams: Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office (PMO). Cluster Projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programmamatige wijze aanpakt. Het team Projectmanagement bestaat uit 25 ervaren en professionele projectmanagers, inclusief flexibele schil.

Aanvullende informatie

·         maximaal 1 aanbieding per leverancier;

·         er geldt een wederzijdse opzegtermijn van vier weken en een proefperiode van vier weken;

·         facturering met betrekking tot inhuurkrachten aan de gemeente Haarlemmermeer dient digitaal en per kalendermaand te geschieden;

·         het uurtarief is inclusief reis- en verblijfkosten (woon-/werkverkeer) en exclusief btw;

·         de uitvraag betreft een all-in uurtarief;

·         eventuele indexering vindt plaats op 1 januari na minimaal 1 jaar inhuurovereenkomst conform CBS, CAO lonen per uur particuliere bedrijven;

·         van toepassing zijn de Gemeente Haarlemmermeer VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten - Versie 2021;

·         indien detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP: Bent u een detacherings-/payrollbureau en/of intermediair of zzp’er? In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is gemeente Haarlemmermeer van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) moet de te plaatsen medewerker bij de opdrachtnemer in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of de opdrachtnemer heeft met de te plaatsen medewerker een door de fiscus goedgekeurde tussenkomstovereenkomst gesloten.

Kandidaatomschrijving

De kandidaat:

·         voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder;

·         is flexibel ten aanzien van werktijden;

·         heeft aantoonbare affiniteit met groenprojecten en bij voorkeur ruime ervaring als projectmanager met ruimtelijke (groen en landschap)projecten;

·         heeft ervaring in het samenwerken met provincie of Staatsbosbeheer (dit wordt beschouwd als een pré);

·         beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur;

·         is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering;

·         beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;

·         weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;

·         gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Projectmanager Groen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.