thumbnail
Casemanager Participatie en Werk

Gemeente Haarlemmermeer

Taurusavenue 100, 2130 LS Hoofddorp, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
65
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

25-07-2022

Sluitingsdatum:

10-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-12-2022

Casemanager Participatie & Werk 

Al in het aanvraagproces voer je met je klanten gesprekken die gericht zijn op een (spoedige) terugkeer naar de arbeidsmarkt; je inventariseert samen met de klant mogelijke belemmeringen op het gebied van inkomensverwerving en plaatst deze in het perspectief van mogelijkheden. Je maakt afspraken over gerichte vervolgacties, waarbij je van de klant maximale inspanning vraagt: alles wat hij/zij op eigen kracht kan doen om werk te vinden en/of problemen op te lossen, verplicht je hem/haar om ook daadwerkelijk te doen. Je bent regisseur en bewaakt het nakomen van de gemaakte afspraken, vanuit het doel om uitstroom te realiseren.

Inzake realiseren uitstroom en sociale activering (zelf en/of door inschakeling van derden) bestaan de taken uit:

 • Voeren van (werk-)gesprekken

 • Stellen van diagnose en uitdiepen van de klantsituatie volgens het brede gesprek

 • Coachen van klanten

 • Uitvoeren van re-integratie- en activeringstrajecten: bemiddelen en plaatsen

 • Regisseren en monitoren van de trajectuitvoering door derden

 • Ontwikkelen en onderhouden van netwerken

 • Initiëren en (mede) ontwikkelen van nieuwe producten en werkmethodieken


Algemeen voor de opdracht geldt:

 • Het behalen van beoogde resultaten (op uitstroom)

 • Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties

 • Geven van voorlichting over rechten en plichten

 • Het signaleren van kansen en risico’s

 • Tijdig en nauwkeuring vastlegging in Civision Samenlevingszaken 

 • Uitvoering overige werkzaamheden in opdracht van leidinggevendeDe standplaats is Hoofddorp. Wij werken activiteitgericht. Dat betekent dat je voor een aantal activiteiten verwacht wordt op kantoor te werken en voor andere activiteiten de mogelijkheid hebt om thuis te werken. 

Kandidaatomschrijving

Waarom past deze functie bij jou?

Omdat je gelooft in de mogelijkheden van mensen. Jij brengt mensen in beweging en combineert daarbij je enthousiasmerende vermogen met zakelijkheid: je maakt heldere afspraken met de klant wat je van hem/haar verwacht en stuurt op het nakomen van deze afspraken. Je schroomt niet om maatregelen te nemen als de klant bewust de gemaakte afspraken niet nakomt. Je laat je niet uit het veld slaan en bereikt je doel. Je overtuigingskracht, je creativiteit, maar ook je zelfstandigheid en flexibele werkstijl inspireren je klant en je collega. In een klein team, waar een prettige en informele werksfeer heerst, neem je de ruimte om je deskundigheid en vaardigheden te delen en te leren van de expertise van je collega’s.

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op 16 augustus 2022, in de middag. 

Toelichting op rooster

Bij voorkeur roostervrij op maandag.

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Casemanager Participatie en Werk die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.