thumbnail
thumbnail

Projectleider Cultuur van Huis en Bestuur

Johan van Den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
140
26 Groningen

Begindatum:

22 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2028

Uren per week:

26

Publicatiedatum:

8 jul 2024

Over de gemeente Eemsdelta
Als gemeente Eemsdelta zijn wij een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, bedrijven, bezoekers én medewerkers. In onze gemeente vind je de Waddenkust, weidse cultuurlandschappen en karakteristieke dorpen met middeleeuwse kerkjes. Maar ook dynamische havens en innovatieve bedrijvigheid. Het is een gemeente waar we nuchter zijn, naar elkaar omkijken en samen de handen uit de mouwen steken met onze vertrouwde kwaliteiten!

Ook in Eemsdelta zien we dat de samenleving in een hoog tempo verandert. Mede door de digitalisering organiseren inwoners zich gemakkelijker en sneller, maar ook de opgaven die op ons afkomen vragen om een andere manier van werken én we kunnen het niet langer alleen. We willen vooral een gemeente zijn (en blijven) die dicht bij de inwoners, ondernemers en partners staat. We willen weten wat er leeft, wat er nodig is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ons gebied zich ontwikkelt en dat de leefbaarheid groot is. Eemsdelta dichtbij!

Opdrachtomschrijving
Voor deze voor Eemsdelta belangrijke en mooie opgave zijn wij op zoek naar een projectleider. Een projectleider die binnen de gemeente Eemsdelta zijn wegen kent op zowel operationeel als bestuurlijk vlak en ervaring heeft met complexe ruimtelijke vraagstukken.

Het project voor ons nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur is opgedeeld in enerzijds een ‘hoofdproject’ (het nieuwe gebouw met alles wat daarbij komt kijken) en anderzijds enkele bijkomende projecten (zoals de omgang van het latend vastgoed en de ombouw van de Damsterkade naar een entree- en parkeergebied). Voor de verschillende deelprojecten zijn deelprojectleiders benoemd. Samen met deze projectleiders en vele andere collega’s en betrokkenen geef je sturing aan de ambitie om de komende periode vorm en uitvoering te geven aan de realisatie van huisvesting voor de gemeente en de cultuurpartners.

Als projectleider ben je de schakel tussen in en extern bestuur, tussen het college en de gemeenteraad, tussen deelprojecten en het hoofdproject, tussen directie en de ambtelijke organisatie, tussen latend vastgoed en nieuw vastgoed et cetera. Daarbij zet je de lijnen voor het project uit fungeer je in- en extern als gezicht van het project en zet je alles op alles om de komende jaren tot nieuwe huisvesting te komen. Hierbij verricht je uitvoerende, coördinerende en voorbereidende werkzaamheden, bereid je overleggen voor en zit je deze voor, geef je presentaties voor de interne organisatie, voor directie, college en gemeenteraad en fungeer je als eerste aanspreekpunt voor externe partners. Het gaat om een zelfstandige behartiging en analyse van complexe en meer omvattende zaken, met veel ruimte voor eigen interpretatie en inbreng.

De opdracht bestaat uit

 • Het leiden en initiëren van het project en de projectgroepen (in- en extern)

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de ontwikkeling, en legt verantwoording af binnen de gestelde kaders, via het opdrachtgeversoverleg (gemeentesecretaris en coördinerend wethouder), aan de stuurgroep (college van burgemeester en wethouders)

 • Je houdt rekening met beleidsmatig, ruimtelijk, financieel, juridisch, fiscaal en bestuurskundig zaken, vanuit het gezichtspunt van kwaliteit, transparantie, compliance, control, en organisatiekunde

 • Je bent verantwoordelijk voor een deugdelijke aanbesteding (Europees), gunning en uitvoering van werk

 • Je draagt zorg voor de realisatie, waarbij rekening gehouden moet worden met de consequenties van de overeenkomsten, het programma van eisen en wensen, wet- en regelgeving, en het publieke karakter

De functies en omvang
De gemeente, het theater, de bibliotheek, het IVAK, amateurtoneel, film, muziek, horeca en plekken om te verblijven. Doel is het samenbrengen van functies maar vooral het samenbrengen van mensen.

De plek
We zoeken dus ruimte en willen dynamiek. Daarmee gaat de blik als vanzelf naar het stedelijk gebied in onze gemeente. De taak die er ligt om Delfzijl stukje bij beetje te laten passen bij de toekomst, is onveranderd. Dit geldt zeker voor het centrum en het Molenbergplein; het hart van Delfzijl. Met kansen om de stad opnieuw te verbinden met haven en water. Dat lukte al met het strand en loopbrug de Diekloper.

Groener ook, met plekken waar je graag naar toe komt en lang wilt blijven. Goed en aantrekkelijk ontsloten voor voetgangers en verkeer en met voldoende parkeren. Niet alleen voor de bezoekers van het nieuwe gebouw maar voor het centrum als geheel. Dit alles maakt het centrum van Delfzijl tot voorkeurslocatie.

Kandidaatomschrijving

 • WO werk- en denkniveau

 • Vakgerichte kennis en ruime ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige projecten binnen een stedelijke context. Hierbij oog hebbend voor draagvlak, stedenbouw, openbare ruimte, vastgoed en leefbaarheid

 • Tenminste 15 jaar relevante werkervaring (project-/ planontwikkeling)

 • Tenminste 5 recente jaren ervaring met projecten in een gemeentelijke setting met zowel maatschappelijk vastgoed als planontwikkelingen

 • Actuele kennis van geldende procedures en regelgeving over projecten in de openbare ruimte

 • Kennis van wetgeving, (gemeentelijk) beleid, procedures op onderdelen van het betreffende terrein en het kunnen toepassen hiervan

 • Alert, flexibel, en kansen weten te benutten

Voor deze functie gaat onze voorkeur uit naar een collega met:

 • Een relevante afgeronde WO-opleiding in de richting van Bouwkunde

 • Affiniteit met de regio

 • Affiniteit met de versterkingsopgave en de uitwerkingen daarvan in onze gemeente

 • Direct beschikbaarheid voor de genoemde uren

Eisen

Afgeronde WO-opleiding
Aantoonbaar relevante en afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in de richting van Bouwkunde

Ruime ervaring met Planontwikkeling binnen een gemeente
Op CV aantoonbare ruime (minimaal 5 jaar) en recente (binnen de afgelopen 8 jaar) ervaring als eindverantwoordelijke bij planontwikkelingen binnen een gemeente

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. U geeft in uw motivatiebrief aan waarom u geschikt bent voor deze opdracht. U geeft concreet aan welke ervaring u heeft als programma- en/of projectleider binnen een gemeente - Weging: 25 %

Recente en relevante werkervaring als Programma-/ Projectleider
De kandidaat dient in de afgelopen 8 jaar over tenminste 5 jaar relevante werkervaring als eindverantwoordelijke bij planontwikkeling binnen een gemeente te beschikken - Weging: 20 %

Kennis
Actuele kennis van geldende procedures en regelgeving over projecten in de openbare ruimte - Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

De kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek worden tijdens dit gesprek getoetst op de gevraagde kennis, ervaring en competenties zoals beschreven bij de opdrachtomschrijving/kandidaat omschrijving. Daarnaast wordt er beoordeeld of de kandidaat past binnen de organisatie en/of er een klik is met de kandidaat - Weging: 25 %

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Projectleider Cultuur van Huis en Bestuur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.