thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker sociale wijk- en dorpsvernieuwing

Johan van Den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
95
16 Groningen

Begindatum:

16 okt 2023

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

14 sept 2023

Context van de functie
De gemeente Eemsdelta kiest ervoor om wijk- en dorpsgericht te werken op plekken waar een grote sociale opgave ligt. Bijvoorbeeld als gevolg van de versterkingsopgave, maar ook door een stapeling aan (sociaal) maatschappelijke opgaven. Er wordt gekeken naar wat er nodig is in een wijk of dorp en dit wordt aan elkaar gekoppeld, om de leefbaarheid te behouden, te herstellen of een impuls te geven. In onze aanpak gaan we uit van de kracht van de samenleving en sluiten we aan bij bestaande netwerken of zoeken we naar nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners en professionals. Samen wordt een plan gemaakt voor de wijk of het dorp. De kwartiermaker sociale wijk- en dorpsvernieuwing speelt hierin een belangrijke aanjagende en faciliterende rol.

Tuikwerd
Eén van de wijken waar we samen met inwoners en professionals willen werken aan de sociale opgaven is Tuikwerd, een wijk in Delfzijl. Hierbij is woningcorporatie Acantus onze  samenwerkingspartner. Samen willen we ons inzetten om het welzijn in Tuikwerd te verbeteren. Het gaat dan om het verbeteren en verduurzamen van woningen en het openbaar gebied, maar ook om het prettig samen leven in de straten en buurten in de wijk. We willen het positieve in de wijk aanmoedigen en versterken. Er zijn inwoners die heel graag wat willen in de wijk en hart hebben voor de wijk. Zij hebben ondersteuning en medewerking nodig van ons en van hun buurtgenoten zodat heel Tuikwerd een veilige en prettige wijk wordt en blijft.

Wat ga je doen
De kwartiermaker begeleidt het proces om samen met inwoners en professionals aan de maatschappelijke opgaven in de wijk te werken. Sociale cohesie, veiligheid en het verbinden van formele en informele zorg zijn de eerste pijlers waaraan we willen werken. Een samenwerkingspartner van de kwartiermaker is o.a. het wijkteam met daarin de opbouwwerker van welzijnsorganisatie Cadanz, de gebiedsregisseur van de gemeente en de buurtconciërge en wijkconsulent van Acantus. De fysieke opgaven die er zijn, willen we gebruiken als ingang om aan de maatschappelijke opgaven te werken. Het ontwikkelen van een wijkverbeteringsplan en een energieconcept voor de wijk zijn hier voorbeelden van.

De kwartiermaker:

 • Krijgt de juiste partijen aan tafel;

 • Inventariseert wat er nu is aan activiteiten, verenigingen en organisaties;

 • Brengt samenwerking en overleg in beeld;

 • Werkt integraal;

 • Inventariseert de behoefte en mogelijkheden voor ontmoeting;

 • Stelt samen met anderen een wijkverbeterplan op;

 • Werkt resultaatgericht aan de doelen en resultaten uit het wijkverbeterplan;

 • Geeft advies over samenwerken in een logisch, samenhangend netwerk;

 • Weet verbinding te maken met de thema's/ opgaves binnen het cluster Mens & Maatschappij;

 • Maakt zichzelf uiteindelijk 'overbodig' door de verbindingen te verankeren.

Kandidaatomschrijving

Wat breng je mee

 • Een relevante afgeronde HBO opleiding;

 • Kennis en ervaring binnen het sociale domein bij voorkeur op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie;

 • Kennis en ervaring met samenwerken in wijken en dorpen;

 • Ervaring met project- of programmamanagement;

 • Ervaring met verandermanagement en verandercommunicatie;

 • Communicatief vaardigheden, creativiteit en oplossingsgerichtheid;

 • Enthousiasme en energie en je weet dit ook over te brengen op anderen;

 • Initiatiefrijk en in staat om aan te sturen op het gezamenlijk belang.

Eisen

 • Aantoonbaar een relevante en afgeronde HBO opleiding.

 • Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als kwartiermaker in het Sociaal domein.

Gunningscriteria

 • Werkervaring met interactie met verschillende belanghebbenden

  • Kandidaat beschikt over recente en relevante werkervaring als kwartiermaker Sociaal Domein op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie (snijvlak Sociaal Domein en Fysiek Domein).

 • Recente en relevante werkervaring kwartiermaker

  • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar tenminste 3 jaar relevante werkervaring opgedaan in het doorbreken van sociaal maatschappelijke belemmeringen en is in staat om nieuwe samenwerkingen en perspectief te organiseren met en door inwoners en andere stakeholders.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Kwartiermaker sociale wijk- en dorpsvernieuwing die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.