thumbnail
Business analist bedrijfsvoeringprocessen

Zorginstituut Nederland

Willem Dudokhof 1, 1112 ZA Diemen, Nederland

Financieel-administratief
Sluit over 8 dagen
€80,-
32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

03-08-2022

Sluitingsdatum:

22-08-2022

Begindatum:

01-10-2022

Einddatum:

31-03-2023

Uren per week:

32

Omschrijving van opdracht

Voor het opstellen van procesbeschrijvingen en functionele eisen voor de ondersteunende

Het Zorginstituut wil in 2023 stappen zetten in de keuze voor toekomstige ondersteunende systemen en de digitalisering van processen op het gebied van bedrijfsvoering. Een integrale bedrijfsvoering is cruciaal om opgaven en afdelingen goed te ondersteunen en toekomstbestendige en digitale oplossingen te bieden. Onze huidige bedrijfsvoering systemen zijn verschillend en werken niet altijd in samenhang. Naast de noodzakelijke aanbesteding voor een nieuw personeelsinformatiesysteem gaan we een toekomstbeeld voor onze integrale bedrijfsvoering opstellen waarbij de gewenste management- en sturingsinformatie duurzaam en toegankelijk zijn. De opdracht wordt gestart met de HR-processen en -systemen. De verwachting is dat dit minimaal de eerste drie maanden van de opdracht in beslag neemt. Vervolgens breng je voor het toekomstbeeld van de integrale bedrijfsvoering de behoeften, wensen en eisen vanuit de organisatie in kaart. Je werpt een kritische blik op de strategie en processen en identificeert mogelijke verbeteringen. Je analyseert complexe vraagstukken en vertaalt deze door naar efficiënte deeloplossingen.

Het team P&O heeft al een deel van de HR-processen gedigitaliseerd en wil, ter voorbereiding op verdere digitalisering en de keuze voor een nieuw ondersteunend systeem, de HR-processen analyseren en de beschrijvingen actualiseren. Het is de bedoeling een totaaloverzicht te krijgen van alle HR-processen en procesbeschrijvingen te maken op hoofdlijnen, zodat er een goed beeld ontstaat welke HR-processen het systeem moet ondersteunen en welke eisen we daaraan stellen.

Bij deze opdracht maak je gebruik van de reeds beschikbare procesbeschrijvingen en werkinstructies én de kennis en ervaring van de betrokken medewerkers. Op basis van jouw analyse identificeer je knelpunten en doe je voorstellen ter verbetering; dit alles met oog op de verdere digitalisering van de processen. Onderdeel van je opdracht is te zorgen voor een goede analyse en (digitale) overdracht van informatie tussen de verschillende bedrijfsvoering processen en –systemen en de afstemming met de collega’s van de afdeling Informatiemanagement zodat de processen en de functionele en technische eisen van de systemen goed op elkaar aansluiten

Als business analist werk je in het betreffende team zelfstandig aan de realisatie van deze opdracht. Je doet dat in samenwerking met de betrokken medewerkers en andere teams. Daarbij breng je ook je kennis en ervaring over, zodat zij het beheer van de procesbeschrijvingen na afronding van de opdracht van je kunnen overnemen. Bij de gesprekken over de werking en mogelijkheden van het ondersteunende systemen ben je in staat de brug te slaan tussen business en IT.

Eisen ten aanzien van de aangeboden kandidaat

U dient aan te geven of u volledig aan de gestelde eisen voldoet door de vragenlijst op het aanbestedingsplatform volledig in te vullen.

Gezien de aard van de opdracht, is het een inschrijver in verband met de wet DBA slechts toegestaan deskundigen voor te dragen die op basis van een arbeidsovereenkomst (die zowel arbeidsrechtelijk als fiscaalrechtelijk kwalificeert als een dienstbetrekking, dit ter beoordeling van ZIN) werkzaam zijn voor inschrijver dan wel bij een onderneming behorend tot de groep waarvan de inschrijver deel uitmaakt of bij een onderaannemer. Een ZZP’er met een eigen BV voldoet hier niet aan.

•   Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 32 uren per week gedurende de periode tussen 01-10-2022 en 31-03-2023 (deels werkzaam vanuit huis en deels op locatie van Zorginstituut Nederland);

•   Vormvereiste: Inschrijver levert 1 CV en 1 motivatiebrief van een kandidaat aan en voegt dit toe aan de map 'mijn documenten' op het aanbestedingsplatform;

•   VOG: Bij aanstelling moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd;

•   Kennis en expertise: Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:

Ø  WO werk- en denkniveau op het gebied van business analyse;

Ø  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als business analist zoals omschreven in deze offerteaanvraag;

Ø  Recente werkervaring (niet ouder dan 10 jaar) met het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen en/of het definiëren van requirements in minimaal 2 opdrachten;

Ø  Brede kennis van bedrijfsvoering niet ouder dan 10 jaar (Personeel & Organisatie, Financiën, Informatiebeheer, Inkoop & contractmanagement, Communicatie).

Wensen ten aanzien van de aangeboden kandidaat

De volgende competenties worden belangrijk geacht voor de functie en worden getoetst in de gespreksronde:

Ø  Analyseren

Ø  Creativiteit

Ø  Overtuigingskracht

Ø  Netwerken

Ø  Plannen en organiseren

Daarnaast beschikt de aangeboden kandidaat bij voorkeur over: Kennis van HR processen.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Business analist bedrijfsvoeringprocessen die deze organisatie zoekt?