thumbnail
Vastgoedadviseur

Zoetermeer

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 3 dagen
Geen maximum
32 tot 36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

12-05-2022

Sluitingsdatum:

23-05-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Het Team Grondzaken binnen de afdeling Stedelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het borgen van de financiële en privaatrechtelijke belangen van de gemeente in de uitvoering van het grondbeleid. He team draagt zorg voor het zo goed mogelijk faciliteren van de ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer vanuit het grondbeleid en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Het team werken de disciplines planeconomie, juridische advisering, vastgoedadvisering (uitgifte en verwerving), beheer van gronden en snippergroen.

Opdracht
Als Uitgifteadviseur Grondzaken lever je een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze ambities op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Met nog een grote groeiopgave te gaan in zowel woningbouw als bedrijvigheid geeft dit een mooie uitdaging. Vanuit projecten en programma’s werk je mee aan deze opgave. In deze projecten heeft de gemeente zelf een grondpositie of faciliteert andere eigenaren hierin. Je adviseert  over verwervingen, gronduitgiftes en de bijbehorende financiële en juridische zaken. Daarnaast heb jij een uitvoerende rol bij gronduitgiftes en tenders waarbij de focus ligt op het onderhandelen, het opstellen van overeenkomsten (waar nodig samen met de juristen) en de (notariële) afwikkeling. Ook kan het voorkomen dat je werkt aan de verkoop van gebouwen die eigendom zijn van Zoetermeer, waaronder gemeentelijke monumenten, die een nieuwe bestemming krijgen. Je werkt volgens het uitgiftebeleid dat is vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2021 en het grondprijzenbeleid en levert hier een bijdrage aan. Je bent in staat om passende residuele grondwaardeberekeningen te maken, taxaties en/of grondaanbiedingen snel te doorgronden en financiële inhoud om te zetten naar onderhandelingsstrategieën. Tegelijkertijd zorg je er met je collega’s voor dat het uitgiftebeleid effectief en doelmatig blijft en zo nodig wordt aangepast. Het is belangrijk dat je niet alleen inhoudelijk de juiste kennis hebt, maar ook goed kunt omgaan met de politiek-bestuurlijke werkelijkheid binnen de gemeente.

 • Adviseren over doelmatig uitgiftebeleid;

 • Het tot stand brengen van grondtransacties door onder meer:

  • Uitvoeren van het uitgiftebeleid, voornamelijk gericht op de realisatie van vastgoedontwikkelingen door derden.

  • Advisering over operationele aangelegenheden  op het gebied van uitgifte van grond en gebouwen aan management en bestuur.

  • Voeren van onderhandelingen over de voorwaarden waaronder uitgifte kan plaatsvinden.

  • het opstellen van uitgiftecontracten, bestuurlijke adviezen en zorgdragen voor de (notariële) afwikkeling.

 • Inhoud geven aan het grondprijsbeleid;

 • Advisering in verschillende fasen van projecten;

 • Houden van benchmarking m.b.t. uitgifte.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie).
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen een gemeentelijke organisatie als Vastgoedadviseur/uitgifteadviseur.

Gunningscriteria  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in Juridische richting (10 punten).
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van complexe uitgiftecontracten, anterieure overeenkomsten, bestuurlijke adviezen en zorgdragen voor de notariële afwikkeling (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (35 punten).
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het voeren van onderhandelingen met externe partijen over de voorwaarden waaronder gronduitgifte kan plaatsvinden (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (25 punten).
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen met een grote verdichtings- transformatieopgave en versnipperd grondeigendom (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (20 punten).
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het adviseren of organiseren van marktconsultaties of tenders t.a.v. gronduitgifte (10 punten).

Competenties

 • Open en stevige persoonlijkheid;

 • Gericht op samenwerken met de interne en externe stakeholders;

 • Goede verbindende kwaliteiten, lef en buiten de traditionele kaders durven denken;

 • Resultaatgericht: voor een mooi eindresultaat gaan;

 • Integriteit staat hoog in het vaandel, maar ook het besef dat het algemeen belang voorop staat;

 • Flexibel wanneer de situatie daarom vraagt maar ook standvastig wanneer dat moet;

 • Goede mondelinge vaardigheden, maar ook een goede schrijver van (bestuurlijke) adviezen.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 11/12. Deze schaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Vereisten / KO- en gunningscriteria waar om een toelichting wordt gevraagd dienen in het cv ook daadwerkelijk duidelijk met die toelichting worden weergegeven.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 25 mei 2022 tussen 10:00 uur en 12:00 uur en op maandag 30 mei 2022 tussen 14:00 uur en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Vastgoedadviseur die deze organisatie zoekt?