thumbnail
thumbnail

Allround Netwerkregisseur WMO Beleid

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

1 jan 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

10 jun 2024

Organisatie|
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.
Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.
Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!
Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. In het sociaal domein werken we aan drie samenhangende kernopgaven: herstellen van bestaanszekerheid, vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. We willen winst behalen met slimme investeringen, maatschappelijk én financieel. Dit doen we in lijn met de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, waarin geschetst wordt hoe de stad er in de toekomst fysiek, sociaal en economisch uit gaat zien.

Team netwerkregie Wmo
Het Sociaal Domein bestaat uit drie afdelingen (Beleid, Inkomen & Zekerheid en Zorg/JGH) met ieder een eigen afdelingshoofd.
De functie allround netwerkregisseur WMO valt onder het afdelingshoofd beleid en is gepositioneerd in het team netwerkregie Wmo. Bij dit team werken tussen de 20-25 collega’s. Het team houdt zich bezig met de zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  Het team ontwikkelt beleid, stuurt (maatschappelijke) processen, werkt aan netwerkvorming samen met de stad en is co-creator en opdrachtgever van zorg- welzijnsinstellingen. Je werkt intensief samen met collega beleidsadviseurs binnen het team en Sociaal Domein breed.

Opdracht
Je bent werkzaam voor het cluster ‘Maatschappelijke ondersteuning. Dit cluster bestaat, inclusief jijzelf, uit ongeveer 10 medewerkers.
Samen met jouw directe collega’s zet jij je dagelijks in om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Als Allround netwerkregisseur Wmo-beleid ben je een cruciale schakel in het netwerk van zorg en ondersteuning binnen onze gemeente. Je werkt nauw samen met verschillende partners, waaronder zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en andere gemeentelijke afdelingen. Jouw focus ligt op Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

Jouw inzet is gericht op:

 • Ontwikkelen, implementeren en evalueren van WMO beleid met specifieke aandacht voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en OGGZ;

 • Daarnaast ben je breed inzetbaar op andere WMO gerelateerde dossiers als bijvoorbeeld hulpmiddelen en woningaanpassingen;

 • Het fungeren als verbindende schakel tussen de gemeente en externe partners.

 • Het signaleren van knelpunten en initiëren van verbetertrajecten om de zorg en ondersteuning te optimaliseren;

 • Het bijdragen aan relevante projecten en programma's binnen het werkveld.

 • Vertegenwoordigen van de gemeente in regionale overlegorganen en werkgroepen;

 • Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over relevante ontwikkelingen en beleidskeuzes.

Daarnaast ben je relatiebeheerder vanuit jouw expertise met diverse netwerkpartners. Veel van wat wij doen zal vanuit een brede scope plaatsvinden. Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt steeds meer over domeinen heen aan opgaven samengewerkt. Dat maakt dat je een goede netwerker moet zijn met een open blik en met interesse in andere werkvelden. Je bent in staat om op meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein beleid te ontwikkelen en te implementeren.

Vereisten / knock-out criteria

 1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.)

 2. Aantoonbare kennis en werkervaring op de beleidsterreinen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en OGGZ, licht dit duidelijk toe in het cv;

 3. Aantoonbare kennis en werkervaring met regionale gemeentelijke samenwerking binnen het sociaal domein;

 4. Het uurtarief is maximaal € 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en Fee Flextender;

Gunningscriteria

 1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (15 punten);

 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het sociaal domein bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);

 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het beleidsterreinen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en OGGZ als (senior) beleidsadviseur in het Sociaal Domein en/of Zorg (25 punten);

 4. Beschikbaar voor 32-36 uur per week per 1 juli 2024 (25 punten);

 5. Aantoonbare werkervaring met een regionale gemeentelijke samenwerking binnen het sociaal domein in de regio Haaglanden (5 punten).

Competenties

 • Je bent stevig en hebt bewezen resultaten te halen ondanks een uitdagend netwerk in combinatie met een sterke bestuurlijke ambitie;

 • Je bent een echte netwerker en kan snel verbanden leggen en goede samenwerkingsrelaties aangaan met onze maatschappelijke partners.

 • Je bent nieuwsgierig en daadkrachtig en beweegt je gemakkelijk in een complex krachtenveld van partijen.

 • Je kan je snel nieuwe materie eigen maken en hierop een visie ontwikkelen.

 • Je hebt ideeën en weet anderen te motiveren hierin mee te gaan.

 • Je hebt een enthousiaste en prettige persoonlijkheid en laat je niet snel uit het veld slaan.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11 (nieuwe structuur).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 19 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 18 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

 • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Allround Netwerkregisseur WMO Beleid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.