thumbnail

Administratief medewerker WMO

Zoetermeer

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Financieel-administratief ACTIEF

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

18-01-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Organisatie
Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.

Daarbij staan vijf thema’s centraal:

 • Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
 • Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
 • Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners
 • Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
 • Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De dienstverlening aan inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met partijen die actief zijn in (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en (arbeids)participatie. Het Sociaal Domein bestaat naast beleidsteams uit de uitvoeringsteams Inkomen en Zekerheid, Zorg, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH).

De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk voor inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, voorzieningen vanuit de wmo of toegang en regie rond jeugdzorg. Daarbij kijken we steeds meer naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Opdracht
Als administratief medewerker van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heb je een afwisselende baan met maatschappelijk karakter, waarbij je ondersteunende taken afwisselt met uitvoerende taken. Je bent verantwoordelijk voor:

 • Beheren mailbox;
 • Verwerken van de (aan)meldingen van de Wmo
 • Wijzigingen van klanten die wisselen van zorgaanbieder;
 • Administratief verwerken afgegeven indicaties HH/BG/WAP etc.;
 • Registeren van vrij inzetbare voorzieningen, iWmo 315 berichten;
 • Beëindigingen van Wmo voorzieningen (denk aan Huishoudelijke Hulp, Woningaanpassing, Begeleiding, Vervoersvoorzieningen) ivm verhuizing/ overlijden of op eigen verzoek/ verzoek aanbieder;
 • IWmo 307 berichten aanmaken en verwerken;
 • Telefonisch contact met de klant/ aanbieders ivm verlopen HH/ BG indicaties.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen overeenkomst(en) met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever.
2. Minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding.
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van de Wmo in de afgelopen 7 jaar.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Suite4Zorg in de afgelopen 5 jaar (35 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met Key2Zaken (25 punten).
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als administratief medewerker WMO in de afgelopen 5 jaar (40 punten).

Competenties

 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Klantgericht werken;
 • Goede contactuele eigenschappen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Resultaat gericht denken en handelen;
 • Het vermogen tot samenwerking en overleg;
 • Ervaren met indiceren van huishoudelijke hulp en begeleiding is een pré. 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in schaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in week 4. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd worden, ontvangen uiterlijk op donderdag 20 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 januari 2022, 09.00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 14 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 18 januari 2022, 09.00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Administratief medewerker WMO die deze organisatie zoekt?