thumbnail
thumbnail

Trainee Verkeerskundige

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€59,75
36 uur Zuid-Holland

Begindatum:

2 okt 2023

Einddatum:

2 okt 2024

Uren per week:

36 uur

Publicatiedatum:

18 sept 2023

Organisatie
Westland. De Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld zijn we de vijfde economie van Nederland. Met meer dan 110.000 inwoners die hier wonen, werken, leren en recreëren. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar een nieuwe balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid. Tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu. En tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Cluster Ruimte is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling in gemeente Westland. Binnen dit cluster zetten 8 teams zich samen in voor een leefbare, bereikbare en bloeiende leefomgeving; van idee tot realisatie, inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement.

Dat is best een uitdaging! Aan de ene kant biedt gemeente Westland haar inwoners een prettige, afwisselende woonomgeving met alle ruimte voor recreatie en een actief verenigingsleven. Aan de andere kant biedt onze gemeente veel ruimte aan innovatieve en duurzame glastuinbouw. Daarmee zijn we een belangrijke economische motor voor Nederland. Die twee kanten komen samen in het werk van het cluster Ruimte dat zich bezighoudt met grote ruimtelijke opgaven. Kom tot bloei als je werkt bij gemeente Westland en bouw mee aan onze gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot. De kansen om te groeien ook!

Opdracht
Die vraag zal aan jou in de rol van Adviseur Verkeer op het gebied van bereikbaarheid van gemeente Westland vaak worden gesteld. Als Adviseur Verkeer met focus op bereikbaarheid word jij het eerste aanspreekpunt voor wat betreft het verkeersmodel van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag ). Als Adviseur Verkeer werk je nauw samen met collega’s van beleid en gebiedsontwikkeling en met de MRDH die het model in beheer heeft. Ben jij die daadkrachtige persoonlijkheid die energie krijgt van allerlei overlegsituaties, vanuit kennis en betrokkenheid advies geeft en daar voldoening uit haalt? Weet jij mensen aan je te binden door je heldere communicatie en doordachte adviezen? Dan ben jij de Adviseur Verkeer met ambitie waar we naar uitkijken! Lees snel verder tot het einde en klik op de sollicitatiebutton! Er staat een ambitieus team (Strategie en Programmering) voor je klaar om met je kennis te maken en te verwelkomen als hun nieuwe Adviseur Verkeer met focus op bereikbaarheid binnen gemeente Westland.

Graag zien we jouw kennis en ervaring terug in het uitbrengen van adviezen bij ruimtelijke ontwikkelingen en het verstrekken van inzichten voor wat betreft het verkeersmodel van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag ) waarin je zorgt dat de Westlandse gegevens op orde zijn. In deze multidisciplinaire samenwerkingsverbanden weet je de verkeerskundige belangen wat betreft

bereikbaarheid, parkeren, verkeersveiligheid en inrichting goed te verdedigen, zonder daarbij de belangen vanuit andere disciplines uit het oog te verliezen Met andere woorden:

 • Bij het uitvragen voor modelstudies zorg jij ervoor dat met goede informatie de juiste vragen beantwoord worden;

 • Op basis van modelresultaten beoordeel jij of bepaalde effecten op gebiedsontwikkeling acceptabel zijn en of er eventuele aanvullende infrastructurele maatregelen gewenst zijn;

 • Je neemt deel aan projectteams van complexe gebiedsontwikkelingsprojecten en adviseert over WABO-aanvragen ( Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht);

 • Je hebt plaatselijke kennis of weet je deze snel eigen te maken. Trends en ontwikkelingen weet je vroegtijdig te herkennen en je organiseert de dialoog daarover en de bijbehorende acties;

 • Je kijkt hierbij niet alleen naar de effecten van een individuele ontwikkeling, maar ook hoe deze effecten zich verhouden tot andere (potentiële) ontwikkelingen in onze dynamische gemeente;

 • Voor de uitvoering van je werk onderhoud je goede relaties. Je gesprekspartners zijn de samenleving, programmamanagers, projectleiders, strategen, beleidsmedewerkers, directie en het bestuur.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beheersing van de Nederlandse taal;
2. Uurtarief maximaal € 59,75 (schaal 7) exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-werk verkeer;
3. Uiterlijk beschikbaar per 2 oktober 2023 voor tenminste 36 uur per week;
4. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
5. Aantoonbare werkervaring binnen het gebied Verkeer en Mobiliteit;
6. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 24 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden;

Gunningscriteria (weging)
7. Beschikt over een afgeronde opleiding in de ruimtelijke sector zoals Civiele Techniek afdeling verkeer, NHTV, Sociale Geografie (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur op gebied van Verkeer en Mobiliteit (35 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het schrijven van Mobiliteitsplannen, Beleid en het verrichten van verkeerskundige onderzoeken (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent een proactieve, besluitvaardige teamspeler met een positieve oplossingsgerichte mind-set, waarbij je een prettige, professionele en volwassen gesprekspartner bent voor de organisatie;

 • Je ondersteunt anderen wanneer jij weet dat hun bijdrage van belang is in je werk;

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 25 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

 • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 19 september 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 20 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 21 september 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Trainee Verkeerskundige die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.