thumbnail
Vergunningverlener

Waterschap Vallei en Veluwe

Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn, Nederland

Juridisch
Sluit morgen
€ 90,00
eerste 4 weken 24 uur, daarna flexibel (8-32) Gelderland

Publicatiedatum:

02-08-2022

Sluitingsdatum:

12-08-2022

Begindatum:

24-08-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

eerste 4 weken 24 uur, daarna flexibel (8-32)

Wij zijn op zoek naar een tijdelijke en flexibel inzetbare Vergunningverlener met waterhuishoudkundige achtergrond.

De afdeling Vergunningen en Handhaving beoordeelt initiatieven van derden om ervoor te zorgen dat onze doelen niet in gevaar komen en als mogelijk zelfs versterken. We zoeken met de initiatiefnemers binnen wettelijke kaders naar passende oplossingen. Kennis van het watersysteem en wet- en regelgeving op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit vormen daarbij onze leidraden. De aanleiding voor deze opdracht is tweeledig:

  • We werken grotendeels vraag gestuurd, waardoor we soms sterke schommelingen in de werkvoorraad ontstaan.
  • De implementatie van de Omgevingswet vergt de komende tijd extra inzet van de vaste medewerkers.

Je hoofdtaak is het afhandelen van vergunningaanvragen voor initiatieven in of bij watergangen en waterkeringen. Bijvoorbeeld het graven en dempen van oppervlaktewater, het aanleggen van een brug of nieuwbouw van een woning bij de waterkering. Tevens is kennis en ervaring met grondwateronttrekkingen een pré. Je draagt zorgt voor tijdige en goede afhandeling van binnengekomen aanvragen. Het gaat hierbij concreet om het toetsen van de aanvraag aan ons beleid, afstemming met interne adviseurs en het opstellen van de vergunning. Hoewel de functie gericht is op het afhandelen van al binnengekomen aanvragen, kan contact met de aanvrager nodig zijn.

Het gaat om een flexibele opdracht, waarbij minimaal 8 uur per week nodig is, maar afhankelijk van de werkvoorraad jouw inzet kan oplopen tot 32 uur per week. Door een goed inzicht in onze voorraad kunnen we pieken tijdig zien aankomen. We verwachten van jou dat je in staat bent na aankondiging binnen 3 weken te kunnen bij- of afschakelen. De eerste 4 weken van het contract is sowieso een minimale inzet van 24 uur per week nodig.

  • Je bent verantwoordelijk voor het correct afhandelen van vergunningaanvragen voor initiatieven in of bij watergangen en waterkeringen en/of grondwateronttrekkingen

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Vergunningverlener die deze organisatie zoekt?