thumbnail
thumbnail
Projectleider Document Management Systeem (DMS) voor 24 uur per week

Waterschap Noorderzijlvest

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
120
24 Groningen

Publicatiedatum:

09-03-2023

Sluitingsdatum:

22-03-2023

Begindatum:

08-03-2023

Einddatum:

31-12-2023

Organisatie
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Als organisatie werkt het Waterschap Noorderzijlvest volledig zaakgericht en heeft daarnaast digitale duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Hierin zijn we toe aan een volgende stap en daarom willen wij graag een zaaksysteem die past bij onze digitale ontwikkeling als organisatie. Inmiddels is het nieuwe zaaksysteem geselecteerd en zoeken we voor de migratie en de implementatie van het nieuwe zaaksysteem een projectleider voor 24 uur per week die zorgdraagt voor de organisatie en uitvoering hiervan.

Omschrijving van de opdracht
De opdracht voor de projectleider omvat het gebruiksklaar opleveren van het nieuwe zaaksysteem en het uitfaseren van het oude zaaksysteem. Voorts is het optimaliseren/vereenvoudigen van de business-processen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het zaaksysteem en de borging van de goede werking van aanpalende informatiesystemen, onderdeel van de opdracht.

Er zullen mogelijk inrichtingsvraagstukken opkomen en hier zal een duidelijk advies voor moeten worden aangeleverd aan de opdrachtgever om de juiste beslissingen te kunnen nemen. 

Uitgangspunt bij dit alles is dat voldaan wordt aan de vigerende wet- en regelgeving en de documenten in het huidige zaaksysteem veilig gesteld worden.

Resultaatgebieden

 • Draagt zorg voor een gedragen en realistisch uitvoeringsplan met duidelijke faseringen en mijlpalen;

 • Draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie (project- en stuurgroep);

 • Stuurt de projectorganisatie, de diverse werkgroepen en de betrokken leveranciers aan;

 • Creëert draagvlak voor de gekozen oplossing;

 • Legt verantwoording af aan de stuurgroep en rapporteert structureel over de voortgang;

 • Begeleidt de implementatie, draagt zorg voor de voortgang en overdracht naar de beheerorganisatie;

 • Adviseert de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd.

Kandidaatomschrijving

 • 3 jaar als projectleider van businessprojecten met een sterke ICT-component, bij voorkeur met het vervangen van DMS/zaaksystemen.

 • Projecten van boven €100.000 gevoerd als projectleider.

 • Aantoonbare werkervaring in dataconversies en koppelvlakken.

 • 5 jaar ervaring binnen de (semi)overheid

Competenties:

 • Formeel en informele communicatiestijl beheersen.

 • Overtuigingskracht.

 • Gelaagd sturing geven aan het project i.s.m. de opdrachtgever, de stuurgroep, werkgroepen, leveranciers.

 • Gericht op samenwerking.

 • Resultaatgericht.

 • Bestuurlijke sensitiviteit

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden van het DAS te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen

3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.

4. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 

Indexering tarief:
Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692

Interviewplanning
Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op 28 maart of 29 maart 2023. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 24 maart 2023 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Toelichting op rooster
in overleg

Dienstencategorie
Diensten voor bedrijfsadvisering en aanverwante diensten

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Document Management Systeem (DMS) voor 24 uur per week die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.