thumbnail
thumbnail
Adviseur procesmanagement

Waterschap Noorderzijlvest

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 6 dagen
115
24 Groningen

Publicatiedatum:

22-11-2022

Sluitingsdatum:

07-12-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

01-07-2023

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Wij zijn op zoek naar een Processpecialist die in staat is om de organisatie verder te brengen in het sturen op processen. Hierbij zoeken wij een pragmaticus die ook een groep procescoaches sturing kan geven in het optimaliseren van processen en het ook daadwerkelijk implementeren en borgen van deze processen. Dit vraagt procesoverstijgende visie wat alle teams raakt.

Kandidaatomschrijving

  • Relevante HBO/WO-opleiding in de richting van Bedrijfskunde/Bedrijfseconomie;
  • Ruime, relevante werkervaring en diepgaande kennis van bedrijfsvoeringsprocessen en optimalisatiemogelijkheden hierbij;
  • Inzicht en sensitiviteit in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen;
  • Excelleert in het adviseren en schrijven van voorstellen en oplossingsrichtingen;
  • Vaardigheid in het vervullen van een klankbordrol naar collega’s en eventueel ook naar bestuur en management;
  • Je hebt kennis van LEAN en/of Scrum methodieken.

Competenties
  • Je hebt een scherp oog voor wat er in de omgeving leeft en speelt en weet dit te vertalen naar wat het procesmatig voor onze organisatie betekent;
  • Je hebt een uitstekend ontwikkeld analytisch vermogen, denkt in oplossingen en hebt overtuigingskracht;
  • Je communiceert helder en energiek en schrijft compact.


Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP

Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden van het DAS te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen

3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.

4. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 

Indexering tarief:

Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692


Interviewplanning

Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek in week 50 2022. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 12 december 2022 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Toelichting op rooster

in overleg

Dienstencategorie

Diensten voor bedrijfsadvisering en aanverwante diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur procesmanagement die deze organisatie zoekt?