thumbnail
thumbnail
Projectleider beleidsplan sociaal domein

Voorschoten

Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten, Nederland

Sociaal Domein
Sluit over 3 dagen
€100
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

23-09-2022

Sluitingsdatum:

30-09-2022

Begindatum:

17-10-2022

Einddatum:

17-01-2023

Uren per week:

24

Omschrijving van de opdracht

Organisatie
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Opdracht
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een visie op het sociaal domein voor de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar.

De afgelopen jaren is er binnen het sociaal domein hard gewerkt om deze transformatie binnen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar verder vorm te geven met als belangrijkste doel om inwoners sneller en beter te helpen bij hun zorg- en ondersteuningsvragen zodat zij de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Er blijft ruimte voor verbetering. Om te zorgen dat echt iedereen mee kan doen in de maatschappij moet de gemeente, samen met maatschappelijke partners én de inwoners verder aan de slag. Door de evaluatie van het beleidsplan kan opnieuw focus aangebracht worden in de onderwerpen waaraan de komende jaren samen met maatschappelijke partners en inwoners moet worden gewerkt.
Voor het nieuwe beleidsplan geldt dat we:
- Willen behouden wat goed gaat.
- Verbeteren waar mogelijk.
- Vernieuwen indien nodig.

Binnen het sociaal domein werken we met een maatschappelijke agenda. In de maatschappelijke agenda staan onze ambities binnen het sociaal domein in zeven doelen beschreven. Het vormt de kapstok voor alle activiteiten die wij uitvoeren binnen het sociale domein.  Het zorgt er ook voor dat we allemaal dezelfde doelen  voor ogen hebben. We sturen op de maatschappelijke effecten die we willen behalen.
Om deze effecten te bereiken willen we een aantal ontwikkellijnen/ thema’s gaan benoemen/in gang zetten waar we binnen het sociaal domein integraal aan kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan “grip op het leven’ ‘gezonde leefstijl’ ‘eenzaamheid’ etc.  Hiermee willen we een verbinding leggen tussen alle beleidsterreinen. Ook de relatie met cultuur en sport willen we terugzien.

Dit alles betekent voor jou in je rol van projectleider:
- In afstemming vormgeven van het interne en externe proces om te komen tot een evaluatie (onder meer door een participatietraject), herijking en actualisatie beleidsdocument sociaal domein voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.
- Regievoeren op deze processen.
- Zorgdragen voor een borging van een plan, do, check, act cyclus zodat herijken, onderhoud en bijsturen van de uitvoeringsvisie een vast onderdeel wordt van de jaarplanning van de team Meedoen Beleid.
- Je kunt uit de voeten met:

  • Het neerzetten van een stevige en houdbare lange termijn visie, die zich goed laat vertalen naar een flexibele uitvoeringsvisie met een pdca cyclus.

  • een flexibele uitvoeringsvisie op spreekwoordelijk 5 A4’tjes die ook houvast biedt voor de uitvoering inclusief de ketenpartners in plaat van een allesomvattend klassiek beleidsstuk

  • Het uitgangspunt is: het beleidsplan sociaal domein heeft de belangrijkste manifestatie in de praktijk, daar gebeurt het

  • een beleidsplan sociaal domein vereist gestructureerd onderhoud vanuit en richting die praktijk anders blijft het een dode letter

  • evaluatie bestaat uit het ophalen van ervaringen door middel van een participatietraject

  • en beter nog, daar krijg je energie van

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 17 oktober 2022 voor 24 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s);
2. Uurtarief maximaal € 100 exclusief BTW / inclusief Reiskosten woon-werk (en fee flextender);

Gunningscriteria  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als beleidsmedewerker of projectleider Sociaal Domein (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het opstellen van een visie op/binnen het sociaal domein (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld) (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de laatste 3 jaar met het opzetten van participatietrajecten bij het opstellen van een visiedocument (duidelijk benoemen in het cv) (25 punten).

 Competenties
- Verbinder;
- Analytisch sterk;
- Zelfstandig;
- Helicopterview;
- Politiek en bestuurlijk sensitief;
- Communicatief sterk;
- Resultaatgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op donderdag 6 oktober 2022 van 14.00 tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 5 oktober 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider beleidsplan sociaal domein die deze organisatie zoekt?