thumbnail
thumbnail
Beleidsadviseur bestemmingsplannen/planregisseur

Voorschoten

Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
-
Zuid-Holland

Publicatiedatum:

22-11-2022

Sluitingsdatum:

01-12-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Organisatie
De gemeente Voorschoten werkt vanuit onze kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Team
Je komt te werken binnen het team Verkeer, Bouwen en Wonen. Dit team richt zich op de ontwikkeling van en binnen het fysieke domein. Met ongeveer 24 medewerkers houden zij zich bezig met verkeer en mobiliteit, economische zaken en toerisme, wonen, stedenbouw, bouwinitiatieven, projectleiding van de ontwikkellocaties,  vergunningverlening, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus.

Opdracht
Als planbegeleider/beleidsadviseur bestemmingsplannen ben je verantwoordelijk voor het adviseren, voorbereiden en opstellen van bestemmingsplannen om ontwikkelingen te kunnen faciliteren. Daarbij begeleid je initiatieven van inwoners/ondernemers tot aan het proces bij de Raad van State. Je behandelt en begeleidt de planologische procedures van verzoeken om wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan. 

Je onderhoudt goede contacten met het bestuur en zorgt voor een goede informatievoorziening. Je houdt ook rekening met de belangen van de inwoners van de beide gemeenten. Daarnaast help je participatieprocessen bij ontwikkelingen mogelijk maken en ben je creatief in het bedenken van oplossingen. Ook denk je integraal en ben je adviseur op het gebied van RO voor collega’s, initiatiefnemers, college en raad. 

Je bent als planbegeleider/beleidsadviseur Bestemmingsplannen onder andere verantwoordelijk voor:

·         Het begeleiden van ruimtelijke initiatieven vanuit de maatschappij.

·         Het behandelen van verzoeken om wijziging of afwijking van het bestemmingsplan.

·         Het planologisch adviseren van de projectleider bij een gebiedsontwikkeling.

·         Het adviseren en ondersteunen van het bestuur van beide gemeenten en het onderhouden van contacten met belanghebbenden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender)

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Uiterlijk beschikbaar per 12 december 2022 (20 Punten);

3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau op het gebied ruimte / planologie (25 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als planbegeleider/ beleidsadviseur bestemmingsplannen bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van de Omgevingswet en aantoonbare werkervaring met de inrichting van het Digitaal Stelsel Omgevingswetin relatie tot de invoeringsdatum van de Omgevingswet in de afgelopen 3 jaar (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (25 punten).

Competenties

·         Je bent inhoudelijk deskundig en adviseert daardoor stevig en zelfverzekerd;

·         Je benadert vraagstukken integraal vanuit een helikopterview, schakelt hierin makkelijk en herkent politieke gevoeligheden;

·         Je zoekt de in- en externe samenwerking en hebt affiniteit met participatie en communicatie;

·         Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

1.       Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

2.       Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. In overleg vast te stellen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op dinsdag 6 december 2022 van 09.00 uur tot en met 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 28 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 29 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 1 december 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur bestemmingsplannen/planregisseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.