thumbnail
Strategisch beleidsadviseur VTH en omgevingsdiensten Fysieke Leefomgeving

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€115,-
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

20-07-2022

Sluitingsdatum:

09-08-2022

Begindatum:

09-08-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

32

Wat ga je doen?

De doorontwikkeling van het VTH-stelsel wordt steeds urgenter. De grote opgaven op het gebied van woningbouw, bodem en ondergrond, energietransitie, circulaire economie, en stikstof waarbij vergunningverlening, toezicht en handhaving een cruciale schakel is.

Daarnaast heeft de Omgevingswet een andere manier van uitvoeren van deze taken bij gemeenten. Afgelopen jaren zijn verscheidene rapporten uitgebracht waaruit blijkt dat er nog een slag te maken is in het door ontwikkelen van het VTH-stelsel in de breedte en specifiek ook de omgevingsdiensten. De VNG gaat daarom met het rijk, IPO en Omgevingsdienst NL aan de slag in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (hierna: IBP).

Je adviseert gemeenten op deze dossiers, verbindt partijen met elkaar zodat ze samen aan de slag kunnen en lobbyt om zo de gemeentelijke belangen te behartigen. Het werk kent veel facetten waardoor je in staat moet zijn om weloverwogen keuzes te maken en tegelijkertijd ‘meerdere ballen in de lucht te houden’. Je hebt kennis en affiniteit met betrekking tot de genoemde onderwerpen, maar je beschouwt jezelf niet per se als specialist. Je weet hoe de interbestuurlijke verhoudingen liggen en je bent op de hoogte van de ontwikkelingen van de Omgevingswet.

Je bent daarnaast vanuit de VNG betrokken bij het IBP. Dit programma loopt in ieder geval tot en met 1 juli 2024. Jij zorgt ervoor dat gemeenten actief betrokken zijn bij het IBP en je adviseert onze directeur en bestuurders, waarbij je er scherp op bent dat het gemeentelijk belangen goed geborgd is. Jij weet waar de politieke en bestuurlijke gevoeligheden liggen en zorgt ervoor dat de VNG een proactieve positie behoudt op het dossier en draagt op die manier bij aan de doorontwikkeling van het stelsel.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Doorontwikkeling van de visie en strategie op het VTH en omgevingsdiensten- dossier.

Doorontwikkeling van het dossier VTH binnen de VNG, met de collega’s van team Leefomgeving. Je zoekt daarnaast verbinding met de collega’s van de programmateams.

Je draagt zorg voor een goede besluitvorming, vaststelling, uitvoering en verantwoording

Je weet gemeenten en andere belangrijke partners te betrekken, verbinden en je bouwt het ambtelijke en bestuurlijk netwerk van gemeenten verder uit.

Je adviseert gemeenten en bestuurders op de dossiers. Ook op gerelateerde onderwerpen verzorg en coördineer je de inbreng van de VNG.

Je draagt bij aan het IBP versterking VTH met jouw kennis op het proces en programmatisch werken.

Resultaat van de opdracht

Je levert een bijdrage aan de verbetering van de VTH-uitvoering bij gemeenten en omgevingsdiensten.

De volgende deelproducten lever je op:

Een visie, strategie en uitwerking daarvan in een projectplan voor de dossiers VTH, milieu en omgevingsdiensten. Dit doe je in samenwerking met de collega’s van team Leefomgeving en betrekt waar nodig de programmateams. Je betrekt hierbij de uitwerking van het 8-puntenverbeterplan van de VNG;

Doorontwikkeling en actueel houden van de lijn van de VNG in het IBP VTH, maar ook op onderwerpen zoals het Nationaal Milieubeleidsprogramma;

Organiseren van inbreng van gemeenten bij lopende (inhoudelijke) trajecten;

Bestuurlijke en ambtelijke netwerkbijeenkomsten, waaronder voor het interambtelijke netwerk OGON (in samenhang met het IBP).

Eisen

 • Afgeronde opleiding op HBO niveau

 • Minimaal 5 jaar werkervaring op WO niveau

 • Minimaal 5 jaar werkervaring als strategisch adviseur, bij voorkeur bij een overheidsinstantie of koepelorganisatie

 • Aantoonbare ervaring met het uitwerken van een (meerjaren) visie op strategisch niveau, de doorvertaling in een strategie en een trekkende rol vervullen in de uitvoering hiervan

 • Minimaal 3 jaar ervaring met het adviseren van bestuur in een gemeentelijke organisatie of vergelijkbaar

 • Algemene kennis van het VTH-vakgebied, de Omgevingswet, milieu en de omgevingsdiensten of vergelijkbare regionale uitvoeringsdiensten. De kandidaat snapt de rollen, verantwoordelijkheden en posities van verschillende partijen

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Bestuurlijke sensitiviteit

 • Omgevingsbewustzijn

 • Visie

 • Proactieve werkhouding

 • Resultaatgerichtheid

 • Verbindend

 • Communicatief

 • Representatief

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Strategisch beleidsadviseur VTH en omgevingsdiensten Fysieke Leefomgeving die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.