thumbnail
thumbnail

Procesmanager Dakloosheid

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
114
24 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 jun 2024

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

31 jan 2024

Organisatie
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over het Plan van Aanpak Dakloosheid ‘Eerst een thuis’
Op 5 december 2022 hebben partijen een Nationaal Actieplan Dakloosheid (NAD) voor de aanpak van dakloosheid ondertekend met daarin verschillende actielijnen. Doel van het plan is in 2030 dakloosheid uit te bannen. Dat moet gebeuren door een intensieve en
brede samenwerking, waarbij een omslag wordt bereikt van opvang naar preventie en ‘wonen eerst’.

De VNG heeft, in samenwerking met gemeenten en partijen uit de landelijke coalitie dakloosheid, een dashboard ontwikkeld voor de monitoring van de uitvoering van het NAD. Doel is de monitoring van de uitvoering en acties van het NAD om daarmee zicht te krijgen op de transformatie van de opvang naar preventie en wonen. VNG, Valente en Aedes kiezen voor een intensieve samenwerking bij de uitvoering van dit actieplan en de ondersteuning van hun leden. Gezamenlijk zijn zij op zoek naar een Procesmanager dakloosheid die met de drie partijen de inzet voor het Actieplan en de acties die daaruit voorkomen bepaalt en vervolgens coördineert dat zij conform afspraken worden uitgevoerd. De Procesmanager dakloosheid gaat werken onder VNG concern.

Omschrijving van de opdracht
De opdracht laat zich verdelen in twee fases

1. Kort: het opstellen van een projectplan

In deze kortdurende fase, die in twee maanden afgerond zou moeten worden, stelt de Procesmanager, in nauwe samenwerking met het projectteam vanuit de samenwerkende partijen, een projectplan op met realistische doelen voor de middellange termijn (tot en met 2025).

2. Lang: het uitvoeren van het projectplan

Na de eerste fase gaat het projectteam over tot uitvoering van de opgestelde acties onder coördinatie van de Procesmanager. Overkoepeld vertegenwoordigt de Procesmanager dakloosheid diverse belangen van de samenwerkende partijen en zorgt voor communicatie op het afgebakende kennisgebied.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
De Procesmanager dakloosheid bewaakt namens de samenwerkende partijen (VNG, Valente en Aedes) voortgang van de activiteiten en de inzet van de samenwerkende partijen. De Procesmanager dakloosheid is aanspreekpunt voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Procesmanager dakloosheid en diens projectteam zijn samen verantwoordelijk voor o.a.

 • Projectplan en tijdspad opstellen.

 • Opdracht geven voor eventuele handreikingen en andere landelijke producten.

 • Acteren op vragen uit de praktijk met passende oplossingen.

Resultaat van de opdracht
In de eerste fase dient het projectplan met realistische doelen voor de middellange termijn (tot en met 2025) worden opgeleverd waarbij in de tweede fase het projectteam over gaat tot uitvoering van de opgestelde acties onder leiding van de Procesmanager. In acht nemend dat de procesmanager er zorgt voor draagt dat er een nauwe samenwerking op landelijk niveau ontstaat. Doel is te komen tot een gezamenlijk proces met gedeelde doelen en inzet, zodat we een optimaal resultaat behalen.

Eisen

 • Afgeronde hbo of wo-opleiding in de richting van bestuurskunde, politicologie, rechten of sociale wetenschappen;

 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen het sociaal domein in de rol van Procesmanager of gelijkwaardig;

 • Minimaal 2 jaar werkervaring met adviseren van complexe opgaven op politiek-bestuurlijk snijvlak in samenwerking met verschillende (overheids-)organisaties;

 • Minimaal 2 jaar werkervaring met het aansturen/coördineren van een samenwerkingsproces tussen verschillende organisaties binnen publieke sector.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gunningscriteria

 • Werkervaring in de rol van procesmanager met dakloosheidsproblematiek en daarmee samenhangende problematiek.

 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met adviseren van complexe opgaven op politiek-bestuurlijk snijvlak in samenwerking met verschillende (overheids-)organisaties.

 • Aantoonbare werkervaring met het aansturen/coördineren van een samenwerkingsproces tussen verschillende organisaties binnen de publieke sector

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Procesmanager Dakloosheid die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.