thumbnail
thumbnail

Adviseur Wel in Ontwikkeling

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
110
16-24 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

30 sept 2024

Uren per week:

16-24

Publicatiedatum:

7 jun 2024

Over VNG
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou!

Over het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
Het OZJ is een netwerk van mensen dat meewerkt aan een lerend jeugdstelsel waarin kinderen, jongeren en gezinnen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om goed op te kunnen groeien. Bij elk vraagstuk gaan we als OZJ’ers van mens tot mens aan de slag met als uitgangspunt de leefwereld van kinderen, jongeren en gezinnen. Alles wat in het veld gebeurt moet direct of indirect naar hen terug te herleiden zijn.

Op deze manier ondersteunt het OZJ initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpt mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie. Als OZJ vinden we de volgende punten belangrijk:

 • Leefwereld voorop: Behoefte en ervaring kind, jongere, ouders/verzorgers

 • Van Mens tot mens werken

 • Beweging in gang zetten door vraagstukken klein maken: Wat kan jij morgen anders doen?

 • Waar werkt het wel?

 • Leren verspreiden

Daarom werken we binnen het OZJ langs de volgende 4 stappen:

 1. Er is een behoefte of probleem in het jeugdveld. We gaan bij kinderen, jongeren en/of gezinnen na wat hun behoefte is en hoe zij dit probleem ervaren. Samen brengen we dit in kaart.

 2. We maken zichtbaar waar een (begin van een) oplossing tot een wenselijke uitkomst heeft geleid voor kinderen, jongeren en/of ouders. Waar het wel is gelukt, hoe het wel gaat werken.

 3. We zetten de beweging in gang door het klein te maken. Wat gaan we morgen anders doen? Hoe gaan we zorgen dat het wel lukt?

 4. Als laatste verspreiden we wat we hebben geleerd en zo brengen we de beweging naar andere plek- ken waar die nodig is.

Omschrijving van de opdracht: adviseur WEL in Ontwikkeling
WEL in Ontwikkeling is een project binnen het OZJ. Dit project sluit aan bij het onderwijs en wil een nieuwe beweging creëren in situaties waar niet-ingeschreven jeugdigen in het onderwijs vastlopen en zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. De ministeries van OCW en VWS hebben Gedragswerk (onderwijs en thuiszitters), Ingrado (leerplicht en RMC) en OZJ (Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd) gevraagd dit project gezamenlijk te realiseren.

Als adviseur biedt je advies en begeleiding waar nodig en passend bij de koers die voor WEL is uitgestippeld, waaronder inzet bij het afnemen van waarderende interviews, het voeren van gesprekken en/of organiseren en begeleiden van werksessies. Werkzaamheden kunnen op lokaal, regionaal of landelijk niveau zijn. Je werkt nauw samen met de andere projectleden en projectpartners. Je inzet is inclusief afstemming, verbinding, kennisdeling met de andere projectleden en projecten binnen het OZJ, het Platform Sociaal Domein en Netwerk Met Andere Ogen. Daarnaast leg je vanuit je eigen expertise verbindingen met andere relevante partijen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je voert deze opdracht uit namens het OZJ en in samenwerking met partners Ingrado en Gedragswerk.

 • Je werkt in nauwe samenwerking met de andere projectleden en samen verdelen jullie het werk.

 • Als je reageert op deze opdracht kan je je vinden in de werkwijze van het OZJ en laat je deze leidraad zijn voor de uitvoer van de opdracht.

Resultaat van de opdracht
Je hebt dmv het geven van advies en begeleiding bijgedragen aan de koers die uitgestippeld is voor WEL. Je hebt bijgedragen aan het creëren van een nieuwe beweging voor niet-ingeschreven jeugdigen die vastgelopen zijn in het onderwijs om zich weer verder te kunnen ontwikkelen.

Eisen

 • Kandidaat heeft een HBO of WO denk- en werkniveau;

 • Kandidaat heeft minimaal 6 jaar ervaring met het coachen van ouders en hun kinderen;

 • Minimaal 6 jaar werkervaring binnen de jeugdzorg en/of het onderwijs als adviseur;

 • Kandidaat heeft ervaring met het adviseren over veranderen en innoveren binnen de jeugdzorg en/of onderwijs;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het omzetten van beleid naar uitvoering. (Organisatiekracht)

 • De kandidaat heeft ervaring met het samenwerken in projecten met verschillende belangen met meerdere stakeholders (Verbindend)

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in het voeren van waarderende gesprekken met ouders en kinderen op het gebied van oa hoogbegaafdheid, dyslexie, autisme, lvb en/of trauma.

 • De kandidaat heeft ervaring met het adviseren over veranderen en innoveren binnen de jeugdzorg en/of onderwijs

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Wel in Ontwikkeling die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.