thumbnail
Adviseur Energie-infrastructuur Industrie

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€90,-
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

03-05-2022

Sluitingsdatum:

19-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

36

Omschrijving van de opdracht

Je gaat helpen bij het versnellen van de ontwikkeling van infrastructuur voor de industrie. Het is mogelijk dat je een deel van de werkzaamheden namens VNG uitvoert vanuit het nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI).

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Het op seniorniveau strategisch en inhoudelijk uitvoeren van beleidswerkzaamheden op het onderwerp Klimaatakkoord Energie-infrastructuur Industrie. Hieronder vallen beleidsmatige, financiële, politiek-bestuurlijke en juridische vraagstukken. Deze vraagstukken zijn i.i.g. het oplossen van knelpunten in bijvoorbeeld de ruimtelijke inpassing van concrete energie- infrastructuur projecten, de ontwikkeling van beleid en versterking van de regie gericht op versnelling van de uitvoering in de sector Industrie

Strategisch en procesmatig inzetten, onderhouden en verrijken van het netwerk op het onderwerp. Onderdeel van het netwerk zijn zowel bestuurders als ambtenaren bij gemeenten, medeoverheden en ketenpartners waaronder ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Interprovinciaal Overleg en Omgevingsdiensten.

Je maakt onderdeel uit van het Programma Energie en neemt deel aan reguliere overleggen en activiteiten.

Resultaat van de opdracht

Gedurende de looptijd van de opdracht zijn de volgende resultaten zichtbaar:

Opstellen van startnotities en verkenningen voor projecten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat MIEK;

Adviesmemo voor het programma Energie met daarin de gerealiseerde beleidsontwikkeling en een advies om te komen tot prioritering van landelijke energie-infrastructuur projecten;

Gespreksweergave van gesprekken met gemeenten in de vijf industrieclusters ter ondersteuning van het ontwikkelen van regionale uitvoeringsprogramma’s

Aanleveren van teksten en advies bij ontwikkeling het regionale afwegingskader voor prioritering van energie-infrastructuur;

Gesprekken voeren met relevante Regionale Energiestrategieën en generieke teksten opstellen om in de RES de verbinding te kunnen leggen met de Cluster Energie Strategieën;

Deelname aan overleggen bedoeld om de verbinding te leggen met regionale actoren, zoals Provincies, gemeenten met een nabijgelegen industrieel cluster, CES trekkers en netbeheerders;

Communicatie richting gemeenten over mogelijke impact van ontwikkelingen van het PIDI aan de hand van minimaal 4 mailings en/of nieuwsberichten.

Halverwege de opdracht (eind september) wordt een urenverantwoording en schriftelijke rapportage opgeleverd waarin de voortgang wordt benoemd op bovenstaande punten.

Hieronder valt in ieder geval het product ‘gespreksweergave gesprekken met gemeenten in de vijf energieclusters’ en eerste uitkomsten ‘gesprekken Regionale Energiestrategieën […] om in de RES de verbinding te kunnen leggen met de Cluster Energie Strategieën’.

Aan het eind van de opdracht wordt een urenverantwoording en een eindrapportage opgeleverd met de resultaten op bovenstaande punten.

Eisen

  • Afgeronde technische WO opleiding, zoals Milieuwetenschappen;

  • Minimaal 10 jaar werkervaring als medewerker op senior en strategisch niveau en inhoudelijk van beleidswerkzaamheden op het onderwerp ‘energievraagstukken industriesector’.

  • Beschikking over een netwerk met contacten op het thema ‘energievraagstukken industriesector’ bij rijk, provincies en omgevingsdiensten.

  • Kennis en ervaring omtrent de werkprocessen en behoefte van de 5 grote energieclusters en wat ervan uit hun kant nodig is om de energietransitie uit te kunnen voeren.

  • Kennis en ervaring met de RO-implicaties die de energietransitie van de sector industrie met zich meeneemt voor gemeenten.

  • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

•   Je bent in staat om operationele vraagstukken op te pakken

•   Je draagt zorg voor bewaking van je voortgang

•   Je ontwikkelt en onderhoudt een intern en extern netwerk

•   Je kunt beleidsproducten opstellen en adviezen schrijven

Je hebt de volgende competenties:

o    Analytisch (herkent opgave voor gemeenten)

o    Creativiteit

o    Organisatiesensitiviteit

o    Leervermogen (kan zich onderwerp eigen maken)

o    Resultaatgerichtheid

o    Proactief

o    Schrijfvaardigheid

o    Zelfsturend

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Energie-infrastructuur Industrie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.