thumbnail
Strategisch adviseur Community Building

Gemeente Zwolle

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Beleidsadvies
Sluit morgen
Geen maximum
20 Overijssel

Publicatiedatum:

28-07-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

20
Uitvraag community building, netwerk governance en positionering delta van de toekomst
Deze uitvraag betreft een detachering bij de gemeente Zwolle voor community building, netwerk governance en het positioneren van de regio als (internationale) delta van de toekomst voor klimaatadaptatie in de periode september 2022 tot en met december 2023. De werkzaamheden zijn onderdeel van het LIFE IP project Klimaatadaptatie en Regiodeal Zwolle - Climate Campus. Het doel van community building voor klimaatadaptatie is enerzijds het vergroten van de beweging in de stad en anderzijds het versterken van de samenwerking tussen professionals en de samenwerking tussen professionals en lokale gemeenschap. De basis daarvoor vormt het huidige gedachtegoed voor netwerk governance, het Climate Campus netwerk en het Team Klimaat Actief. De gedachte achter netwerk governance is dat de (maatschappelijke) resultaten van de netwerksamenwerking groter is dan de resultaten van de afzonderlijke partners samen.  In het LIFE IP project wordt dit netwerk governance model getest en verbeterd. Daarbinnen heeft Climate Campus de taak om de samenwerking tussen verschillende actoren (zowel professionals als lokale actoren) te faciliteren. Het Team Klimaat Actief! jaagt de beweging van onderop aan, waarbij initiatieven van bewoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd en samenwerking met (lokale) ondernemers wordt bevorderd.


Een belangrijk onderdeel van de community building is het bevorderen van “Sense of Place”: bewustwording bij bewoners en ondernemers dat ze leven in een kwetsbare, maar economisch krachtige delta. Zowel vanuit het verleden als in het heden en naar de toekomst maakt dit deel uit van onze identiteit en hoe wij (opnieuw moeten leren) leven met water.

Zwolle wil deze regio positioneren als “delta van de toekomst”. Verschillende opgaven komen hier samen. Wij zijn een voorbeeld voor een klimaatbestendige groeiregio en daarvoor door het Rijk aangewezen als NOVEX gebied. Naast de governance vraagstukken gaat het bijvoorbeeld om verschillende opgaven uit het Nationale Deltaprogramma, groei en verstedelijking, mobiliteit, energietransitie, etc.

Aan deze opdracht liggen diverse producten ten grondslag, waaronder een Community Building Strategy, deltaboekje en het Drieluik Climate Campus.

Vanuit de community building strategy, netwerk governance en positionering van de regio volgen (strategische) communicatie adviezen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het LIFE IP / Regiodeal programmateam van gemeente Zwolle.

Het betreffen de volgende werkzaamheden met betrekking tot community building, netwerk governance en positionering van de delta van de toekomst:
 • Doorontwikkelen van het netwerk governance model voor klimaatadaptatie in deze regio
 • Doorontwikkelen van de strategie en aanpak voor community building, inclusief citizen science
 • Strategisch communicatie advisering vanuit de community building strategy, netwerk governance en positionering van de regio
 • Adviseren van de programmamanager en het programmateam rond de verschillende programma activiteiten met betrekking tot community building, communicatie, netwerk governance en positionering
 • Aansturen van verschillende activiteiten binnen het programma, met name activiteiten die te maken hebben met positionering en sense of place, zoals een marketing strategie, excursies, optekenen van ons deltaverhaal, etc.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de programmamanager.

Competenties
 • Deskundigheid, op het gebied van klimaatadaptatie:
  • community building
  • gedragsverandering / gedragskunde
  • communicatie
  • strategisch omgevings- en stakeholdermanagement
  • branding / promotie
  • social media
  • visuele communicatie
 • Ervaring met:
  • versterken van netwerksamenwerking
  • versterken van de beweging in de stad
  • strategisch adviseren en stakeholder management
  • inzet van promotie en communicatiekanalen en –producten
  • inzet van social media en online media
 • Persoonlijkheid:
  • Constructieve samenwerker
  • Verbinder (zowel op inhoud als relaties)
  • Flexibel / kan snel schakelen
  • Communicatief op allerlei niveaus, van inwoner tot en met bestuurder
  • Inspirerend en enthousiasmerend
  Pre’s:
  • Netwerk in Zwolle / IJssel-Vechtdelta
  • Ervaring met (lokale, regionale en internationale) klimaatadaptatie projecten in IJssel-Vechtdelta
  • Ervaring met promotie van de regio / IJssel-Vechtdelta
  • Beheersing Engelse taal

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Strategisch adviseur Community Building die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.