thumbnail
Adviseur GEO-domein project M2A

(Talentenregio) Gemeente Oldebroek

Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek, Nederland

Beleidsadvies
Sluit vandaag
Geen maximum
8 Gelderland

Publicatiedatum:

23-06-2022

Sluitingsdatum:

04-07-2022

Begindatum:

15-07-2022

Einddatum:

15-12-2022

Uren per week:

8
H2O is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.
De visie op Ruimte is gepresenteerd aan de verantwoordelijk managers en secretarissen van de H2O gemeenten. In de visie op ruimte komen de visie op GEO, de omgevingswet en de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de samenhangende objecten registratie (SOR) samen. Deze verbreding van de eerder gepresenteerde concept visie GEO biedt een goede basis voor verdere stappen en keuzes in het voorbereidingstraject om tot een goede inrichting van het GEO-domein te komen voor de H2O-gemeenten.
De gewenste eindsituatie voor onze inwoners blijkt helder uit de gepresenteerde visie. Er zijn echter meerdere wegen om deze eindsituatie te bereiken. Om geen afslagen te missen tijdens de rit willen we graag vooraf overeenstemming hebben in H2O verband over een aantal belangrijke uitgangspunten.

Eén van de punten is bijvoorbeeld de keuze ‘hoe geo te organiseren’: alles in eigen beheer, een mix van eigen beheer en opdrachten buiten de deur, gaan we voor centraliseren of voor   outsourcing? Ook de keuzes op het vlak van fasering en scopebepaling zijn van belang. Een ander belangrijk onderwerp is de organisatie van de geo-expertise. Willen we de kennis centraliseren of kiezen we voor een hybride model. De antwoorden op deze vragen zijn van groot belang voor het plan van aanpak en de verdere uitwerking van het geo-traject.


Opdracht

De secretarissen van H2O erkennen het belang van het primair uitwerken van de organisatorische vraagstukken rond geo en hebben daarom de volgende opdracht gegeven:

Wat is de gewenste organisatievorm, -grootte en –positie van het GEO taakveld. Besteed hierbij specifieke aandacht aan:
  • Schets van de uitgangssituatie per H2O gemeente.
  • Welke GEO-activiteiten zijn noodzakelijk/wenselijk, welke voeren de H2O gemeenten zelf uit en welke activiteiten worden extern belegd. Werk dit uit in scenario’s.
  • Wat zijn de organisatorische en personele consequenties van de scenario’s.
Houd hierbij rekening met de geschetste ontwikkelingen.


Hoe komen we tot keuzes?

Om invulling te geven aan deze opdracht is het voorstel om de huidige werkgroep uit te breiden met een aantal sleutelfiguren in het GEO- en ruimtelijk domein. In ieder geval willen we graag een linking pin met het ‘omgevingswet project’ en een goede vertegenwoordiging van (het management van) de GEO disciplines bij de verschillende gemeenten. Daarnaast stellen we een klankbord groep in met alle managers die een verantwoordelijkheid of belang hebben in GEO en ruimte. Een brede groep dus, maar in deze fase van keuzes maken belangrijk voor goede gedragen besluitvorming. De werkgroep bereid de keuzes voor, de klankbordgroep beoordeeld de opties en stelt het voorkeursscenario vast. Het voorkeursscenario wordt aan de secretarissen ter besluitvorming aangeboden.

Wat vragen we?
Deze opdracht heeft betrekking op de bijdrage van een expert bij bovenstaande. Deze expert zal naast bovenstaande opdracht ook betrokken worden bij:
  • De verdieping van de visie op Ruimte;
  • Opstellen van de visie op informatisering GEO;
  • Basis ontwerp processen.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur GEO-domein project M2A die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.