thumbnail
thumbnail

Verkeersplanoloog/Senior Adviseur Verkeer en Vervoer

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
16-20 Zuid-Holland

Begindatum:

1 sept 2024

Einddatum:

1 sept 2025

Uren per week:

16-20

Publicatiedatum:

28 jun 2024

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Werken voor Rijswijk betekent werken voor een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. Inmiddels wonen er 60.000 mensen. De missie van de gemeentelijke organisatie is: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 500 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over 5 domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn Toegewijd, Betrokken, Betrouwbaar en Deskundig.

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Je standplaats is team Mobiliteit en Parkeren. Dit team is een dynamisch team bestaande uit 22 zowel jonge als ervaren verkeerskundigen en beleidsadviseurs in een mix van vaste mensen en inhuur. Het team is verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van de stad door het initiëren van infrastructuurprojecten, stimuleren en borgen van andere modaliteiten dan de auto en voor verkeersveiligheid. En voor de gehele parkeerketen binnen de gemeente.

Opdracht verkeerskundige (vliegende brigade)
Binnen het portfolio van gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente Rijswijk wordt momenteel gewerkt aan een groot aantal gebiedsontwikkelingen. Onder de naam van ‘Stadas’ wordt gewerkt aan gebieden zoals Kessler Park, Te Werve Oost, het Havenkwartier en stadscentrum Bogaard. De afgelopen jaren zijn voor deze gebiedsontwikkelingen ontwikkelkaders vastgesteld. Om meer eenheid in ontwikkelstrategie en ontwerpuitgangspunten te krijgen en om efficiënter en sneller te kunnen adviseren bij nieuwe gebiedsontwikkelingen is het wenselijk om uitgangspunten voor toekomstige gebiedsontwikkelingen vast te leggen in een Programma van Eisen op het gebied van mobiliteit en verkeer. Dit programma van eisen moet tevens aansluiten bij het onlangs vastgestelde Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 en andere vigerende gemeentelijke beleidsdocumenten op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid, fietsen en deelmobiliteit.

Deze opdracht bestaat uit het opstellen van een Programma van Eisen op het gebied van mobiliteit en verkeer. Hierbij kan gedacht worden aan: verkeersontwerp, verkeersveiligheid, parkeren en (deel)mobiliteit binnen de gebiedsontwikkelingen en grote reconstructies binnen de gehele gemeente. Tevens wordt verwacht dat er verkeerskundige inzet wordt geleverd binnen lopende gebiedsontwikkelingen, grootschalige herinrichtingen of beleidstrajecten.
Daarnaast deel je je kennis en expertise met het gehele team Mobiliteit en Parkeren.

 • Als adviseur stel je op basis van reeds vastgestelde of in ontwikkeling zijnde ontwikkelkaders en/of beleidsdocumenten een Programma van Eisen op dat als basis kan dienen voor toekomstige gebiedsontwikkelingen en/of andere projecten.
  Hierbij kan gedacht worden aan beleidsthema's zoals wegcategorisering (50 > 30 km/uur), verkeersveiligheid, (fiets)parkeren, STOMP-methodiek, laadinfrastructuur, materialising ed. Dit gebeurt in afstemming met de collega's van team Mobiliteit en Parkeren.

 • Als verkeerskundige adviseer je in lopende gebiedsontwikkelingen en/of in verkeerskundige projecten of processen op strategisch niveau (w.o. Mobiliteitsvisie en Mobiliteitsstrategie Rijswijk)

 • Als adviseur bij deze gebiedsontwikkelingen draag je bij aan de totstandkoming van ontwikkelkaders (structuurniveau), je adviseert over de ruimtelijke inrichting en je toetst bestemmingsplannen en bouwplannen. Dit kunnen zowel transformatie- als nieuwbouwplannen zijn.

 • Adviseur in strategische dossiers van de gemeente en dossiers die voortkomen uit regionale samenwerking binnen de Metropoolregio en provincie (oa Metropolitane fietsroute).

 • Je treedt daarnaast op als vraagbaak voor ons jonge team beleidsmedewerkers en projectleiders.

Wij zoeken naar kandidaten met een relevante HBO-opleiding (bijvoorbeeld verkeerskunde of planologie met ruime ervaring in het vakgebied) aangevuld met relevante cursussen en meerjarige relevante werkervaring in binnenstedelijke opgave en/of bij de (gemeentelijke) overheid.
Ervaring met verkeerskundige inbreng bij gebiedsontwikkelingen is een pré.

Als verkeerskundige/planoloog weet je uit ervaring wat er komt kijken bij complexe gebiedsontwikkelingen en/of ontwerpopgaves en ben je gewend te werken op het snijvlak stedenbouw – mobiliteit – Openbare Ruimte

Mensen ervaren jou als een positieve persoonlijkheid. Je stapt gemakkelijk op e mensen en situaties af, je kunt opbouwende feedback geven en bent gewend om door te zetten en anderen enthousiast te maken. Je hebt een stevige eigen visie op de aanpak van een integraal en maatschappelijk gedragen proces en ontwerp. Je bent er goed in om je adviezen te ‘verkopen’ en resultaten te halen.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

 • Je bent bewust van de omgeving en handelt daarnaar;

 • Je hebt een analytisch en ondernemend vermogen om je adviezen op een creatieve en frisse manier tot realisatie te brengen;

 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om daadwerkelijk contact te

maken met alle stakeholders;

 • Je hebt kennis van en vaardigheid in het maken en beoordelen van schetsontwerpen en verkeersontwerpen van inrichtingsprojecten;

 • Het structureren en stroomlijnen van processen zit in je DNA;

 • Je kunt goed samenwerken, je toont eigenaarschap en bent een echte teamplayer;

 • Je hebt coachende vaardigheden voor begeleiding van starters en sparringpartner voor collega’s.

Vereisten/knock-out criteria
1. Een maximaal uurtarief van €110,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- werkverkeer;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verkeer en mobiliteit in gebiedsontwikkelingen;
3. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting van planologie-verkeerskunde;
4. Aantoonbare werkervaring in het opstellen/schrijven van ontwikkelkaders/beleidsdocumenten rondom het opstellen van een programma van Eisen/LIOR;
5. Aantoonbare werkervaring in het verstrekken van verkeerskundige adviezen binnen een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in de richting van ruimtelijke ordening (20 punten); 
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als verkeers- planologisch adviseur en/of projectleider op het gebied van verkeer en vervoer binnen een gemeente (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het opstellen van ontwikkelkader/programma van eisen in het vakgebied verkeersontwerp en - onderzoek (15 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in het verstrekken van verkeerskundige adviezen binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten)
10. Beschikbaar per 1 september voor 16-20 per week gedurende de gehele opdrachtduur incl. verlengingsopties (10 punten).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 16 en/of woensdag 17 juli 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp´er
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Verkeersplanoloog/Senior Adviseur Verkeer en Vervoer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.