thumbnail
thumbnail
Juridisch adviseur Grondzaken

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Noord-Holland

Begindatum:

1 jan 2023

Einddatum:

-

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

14 nov 2022

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Opdracht
De gemeente Purmerend werkt actief aan faciliterend grondbeleid. In praktijk betekent dit dat we ruimtelijke plannen samen met ontwikkelaars doen op basis van privaatrechtelijke afspraken. Ter versterking van het team project ontwikkeling zoeken we een ervaren grondzakenjurist die gepokt en gemazeld is in de totstandkoming van intentie- en anterieure overeenkomsten en samen met de vaste juridische adviseurs het werk verdelen. Voorkomende werkzaamheden omvatten o.a.:

 • Deelname projectteams (gebiedsontwikkeling);
 • Opstellen samenwerkingsovereenkomsten;
 • Opstellen intentie- en anterieure overeenkomsten;
 • Adviseren bij vastgoedvraagstukken;
 • Opstellen gronduitgifte- en grondaankoopovereenkomsten;
 • Opstellen planschade afwentelingsovereenkomsten;
 • Vestigen zakelijke rechten (opstalrecht);
 • Begeleiding notariële transacties;
 • Begeleiding bij vestiging voorkeursrecht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;
2. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch adviseur in de afgelopen 8 jaar bij een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Juridisch adviseur op het gebied van gebiedsontwikkeling (30 punten);
4.  Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar bij een gemeente met 80.000+  inwoners (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het sluiten van intentie- én anterieure overeenkomsten (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau in de richting van Rechten (20 punten);
7. Een afgeronde vakopleiding in de richting van grondzaken/ verwerving (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Open, positieve en pragmatische houding;
 • Communicatief sterk;
 • Overtuigingskracht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 30 november 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 28 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 18 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 21 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 25 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Juridisch adviseur Grondzaken die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.