thumbnail
Adviseur Verkeer Omgevingsvergunning

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

Juridisch
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Noord-Holland

Publicatiedatum:

06-05-2022

Sluitingsdatum:

18-05-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24

Organisatie
Purmerend is een prachtige en diverse stad om voor te werken. Aan de ene kant is er de Beemster; wereld erfgoed met veel opgaven in het buitengebied en in de dorpskernen. Aan de andere kant is er het stedelijke karakter en vormen we een middelgrote stad die van alle gemakken is voorzien. Een stad waar het fijn wonen is met ruimte voor ontwikkeling, ambities en groei.

De komende jaren groeien we naar ruim 100.000 inwoners door een binnenstedelijke bouw- en transformatieopgave. We ontwikkelen meer dan 10.000 woningen. Daarnaast zijn er aanzienlijk veel particuliere (kleinere) initiatieven in de bestaande stad en in het buitengebied. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit en parkeren. Het belang van dit thema neemt voor de gemeente toe.

Opdracht
Er worden diverse initiatieven genomen met impact op de ruimtelijke omgeving van bewoners, bedrijven en bezoekers van Purmerend.  Dit zijn enerzijds private initiatieven en anderzijds gebiedsontwikkelingen van de gemeente zelf. Deze kunnen groot en klein zijn. Private initiatieven hebben een omgevingsvergunning nodig en deze worden getoetst op wenselijkheid (beleid) en haalbaarheid (past het in de omgeving?). Dit gebeurt aan de zogenaamde Intake tafel en Omgevingstafel.

Te denken valt aan een toets op de onderbouwing van parkeren in geval van commerciële en woningbouwprojecten, maar ook de aanvraag voor een in- en uitrit.

We zoeken een adviseur die de kleinere initiatieven en inbreidingen toetst en beoordeelt op verkeerskundige aspecten zoals verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren. Dit gebeurt op basis van het vigerende beleid, maar er dient zeker ook naar de context gekeken te worden waar het initiatief plaats vindt.

De opdracht kan de volgende werkzaamheden inhouden:

 • Je vertegenwoordigt het team verkeer aan de Intaketafel en de Omgevingstafel;
 • Je beoordeelt en toetst de initiatieven op de verkeerskundige aspecten en geeft advies over wenselijkheid en haalbaarheid;
 • Waar nodig informeer en consulteer je je collega’s over initiatieven, bijvoorbeeld als er sprake is van significante impact op de openbare ruimte en verkeer;
 • Waar nodig participeer je in projectgroepen en adviseer je over de verkeerskundige aspecten;
 • Je loopt in de totale procedure mee bij het geval van bezwaar en beroep van bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging en beoordeelt, geeft onderbouwing en advies voor het verweerschrift;
 • Je vormt de verbinding tussen het team Ontwikkeling en het Omgevingsteam als het gaat om (kleine) initiatieven en zorgt voor goede communicatie en informatie over en weer;
 • Je denkt mee in wat er voor de toekomst structureel nodig is in Purmerend als het gaat om het toetsen en adviseren van nieuwe ruimtelijke initiatieven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in een soortgelijke functie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van verkeerskundig advies (40 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen een gemeente met meer dan 80.000 inwoners (30 punten);
5. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding gericht op de ruimtelijke sector (Planologie, Verkeer en Vervoer) (10 punten);
6. Aantoonbare kennis van het omgevingsrecht (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het participatieproces op het onderwerp verkeer (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbinder;
 • Hands on;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief sterk;
 • Stevige persoonlijkheid;
 • Schakelen tussen strategie en operatie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdagmiddag 20 mei 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 19 mei 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 16 mei 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 17 mei 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 18 mei 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Verkeer Omgevingsvergunning die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.