thumbnail
thumbnail

Senior IT projectleider

Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
120
32-40 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2025

Uren per week:

32-40

Publicatiedatum:

4 jun 2024

Domein bedrijfsvoering, discipline Informatisering & Automatisering (I&A)
De provincie is een informatie producerende en verwerkende organisatie. Om dit op een kwalitatief hoog niveau te kunnen realiseren, zorgt I&A voor het juiste gereedschap: ICTsystemen, infrastructuur, applicaties en bijbehorende ICT-ondersteuning. Daarnaast voert I&A regie over de informatievoorziening en is I&A partner van de organisatie hoe ICT ingezet kan worden bij het realiseren van de provincie brede doelen en ambities. Om hier snel op te kunnen anticiperen ontwikkelt I&A zich naar een opgavegerichte organisatie. Je komt te werken bij een in een team wat ervan overtuigd is dat we onze doelen en ambities alleen kunnen waarmaken door ruimte en vertrouwen te geven aan onze medewerkers. Ruimte voor innovatie en lef. Dit ondersteunen we met veel mogelijkheden voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Op IT-gebied ontwikkelt onze organisatie zich van een klassieke beheerorganisatie naar een regie organisatie om zo optimaal aan de wensen van onze afnemers te kunnen voldoen. Op de afdeling zijn ca. 180 medewerkers werkzaam. Daarnaast is een flexibele schil van medewerkers.

Je komt te werken in complexe, maar goed uitgeruste IT-omgeving. PZH werkt hybride en alle benodigde faciliteiten zijn daarvoor aanwezig. Om de continu veranderende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen bij te houden, ontwikkelen wij ons naar een opgave gerichte werkwijze. We denken dus niet in taken, maar in opgaven. Hierdoor blijven wij wendbaar en flexibel. Om de toenemende vraag naar informatie op een kwalitatief hoog niveau te kunnen realiseren, zorgt de afdeling I&A voor het juiste gereedschap. Denk hierbij aan passende ICTsystemen, een goede digitale infrastructuur, de juiste applicaties en de bijbehorende ondersteuning hoe je hiermee uit de voeten kunt. Daarnaast voert I&A de regie over de informatievoorziening en adviseert de provincie hoe ICT ingezet kan worden bij de realisatie van de onze doelen en ambities.

Omschrijving van de opdracht
Voor de uitvoering van diverse I&A projecten is sturing door een ervaren, communicatief vaardige projectleider noodzakelijk. Motiveren, inhoudelijke interesse en een hands-on mentaliteit zijn ook benodigde kwaliteiten. De provincie zoekt een projectleider die in staat is om verschillende projecten op het gebied van IT-infrastructuur uit te voeren met de nadruk op de implementatie- en optimalisatietrajecten van onder andere Identity Acces Management (IAM) en Opgave Gericht Organiseren – Systemen op Orde.

IAM heeft als doel om het beheer van toegang tot onze IT systemen in alle soorten en maten te organiseren. Het verhoogt de beveiliging en biedt meer controle over de gebruikerstoegang tot onze systemen. De aanbesteding is inmiddels succesvol afgerond en voor de implementatie is ervaren IT projectleiderscapaciteit noodzakelijk.

De Provincie Zuid-Holland is per 1 maart 2023 overgegaan op Opgavegericht Organiseren (OGO). Ten behoeve van deze organisatieverandering dienen systemen te worden aangepast. Denk hierbij aan de benodigde aanpassingen binnen het HRsysteem. Voor OGO systemen op orde is het bedoeling om aanpassingen in de benodigde systemen uit te voeren om het ‘OGO werkend krijgen’ zo goed mogelijk uit te voeren. Gezien de omvang en complexiteit van de benodigde aanpassingen binnen de systemen, betreft de aard van de opdracht zowel het ‘meedenken aan de voorkant’ evenals de uitvoering van werkzaamheden.

De projecten IAM en OGO – Systemen op Orde hebben met elkaar een sterke afhankelijkheid op het gebied van toegang en inrichting van systemen. Additionele opdrachten worden in onderling overleg met de coördinator Portfolio Management Office (PMO) en opdrachtgever bepaald.

De volgende taken dienen uitgevoerd te worden:

 • Projectbewaking en -sturing op tijd, geld, kwaliteit en scope;

 • Aansturing van het projectteam;

 • Organiseren van project- en stuurgroep overleg;

 • Opstellen van project- en stuurgroep verslagen;

 • Opstellen van maandelijkse projectrapportages;

 • Actualiseren van de projectstatus in het projectportfolio;

 • Communicatie met stakeholders;

 • Leveranciersmanagement;

 • Impactbepaling van knelpunten en opstellen van afwijkingsrapporten;

 • Managen van faseovergangen en opstellen van daarbij behorende faseplannen;

 • Coaching interne projectleiders;

Terugkoppeling van (deel)resultaten / producten
De projectleider geeft een terugkoppeling van de (deel) resultaten en producten aan de opdrachtgever. Vanuit I&A vindt hierop monitoring plaats door portfoliomanagement.

De kandidaat geeft terugkoppeling van (deel)resultaten en producten aan de opdrachtgever. Vanuit I&A vindt hierop monitoring plaats door portfoliomanagement.

Eisen

 • Eis 1 - Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is gedurende de periode van 1-7- 2024 tot 30-6-2025 beschikbaar voor 32-40 uur per week voor de voorbereiding uitvoering en realisatie van het project en is flexibel inzetbaar. De kandidaat moet op 1-7-2024 kunnen starten, of eerder in onderling overleg;

 • Eis 2 - Vormvereiste CV: De inschrijver heeft de Curriculum Vitae van de kandidaat uitsluitend beschreven in bijgevoegd ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2024-0002427’ en toegevoegd in tabblad ‘aanmelding’ op het aanbestedingsplatform. Alleen CV’s die in het aangeboden format worden ingevuld, worden beoordeeld. NOOT apart bijgevoegde CV’s (zoals in eigen format) worden niet meegenomen in de beoordeling.

 • Eis 3 - Vormvereiste invulformulier Kwaliteit: Per subcriterium staat voorgeschreven hoeveel A4 u ervoor mag gebruiken in het ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2024- 0002427’. Bevat uw uitwerking meer dan het gestelde maximum aantal pagina’s, dan worden de pagina’s die meer zijn dan het gestelde maximum niet beoordeeld;

 • Eis 4 - Vormvereiste Uurtarief: Bijlage ‘Invulformulier Uurtarief DOS-2024-0002427’ wordt ingevuld en apart bijgevoegd in tabblad “aanmelding” op het aanbestedingsplatform; BELANGRIJK: Uurtarief mag ENKEL ingevuld worden in het voornoemde ‘Invulformulier Uurtarief DOS-2024-0002427’ zodat de kwaliteit beoordeeld kan worden zonder kennis van het Uurtarief.

 • Eis 5 - Bandbreedte Uurtarief: Het aangeboden uurtarief bedraagt in het ‘Invulformulier Uurtarief DOS-2024-0002427’ minimaal € 90,- en maximaal € 120,- exclusief BTW inclusief alle overige kosten, bijvoorbeeld reis- , verblijf-, telefoon- en parkeerkosten;

 • Eis 6 - Kennis en expertise: Uit het ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2024-0002427’ blijkt minimaal dat de kennis en expertise van de aangeboden kandidaat aantoonbaar en verifieerbaar is (middels opleidingen, cursussen, werkervaring) beschikt over:

  • Eis 6.1 Minimaal WO werk/denkniveau;

  • Eis 6.2 Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider IT;

  • Eis 6.3 Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen

Wensen

 • CV: Aantoonbare werkervaring op het gebied van ITprojectmanagemen t

 • CV: Aantoonbare werkervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingspro cessen

 • CV: Aantoonbare werkervaring bij een Provincie

 • CV: Visie op de opdracht en aanpak

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior IT projectleider die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.