thumbnail
Helpdeskmedewerker/administratief medewerker

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Financieel-administratief
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Utrecht

Publicatiedatum:

18-06-2022

Sluitingsdatum:

01-07-2022

Begindatum:

27-06-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

36
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit vier units:
  1. Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
  2. Natuurinformatie en Natuurbeheer
  3. GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  4. Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Deze units en medewerkers worden ondersteund door het team Bedrijfsvoering. Bij Bedrijfsvoering werken onder meer medewerkers op het gebied van Financiën, Inkoop, HRM, Communicatie en de balie. Je wordt medewerker van dit team en vanuit dit team verzorg je werkzaamheden voor de hele organisatie. In 2021 gaat BIJ12 over naar een organisatiebrede eerstelijnshelpdesk. Het betreft daarmee een nieuwe functie.