thumbnail
thumbnail

Beleidsmedewerker Water en Bodem

Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
96
36 Noord-Brabant

Begindatum:

15 aug 2024

Einddatum:

15 aug 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

4 jul 2024

Het programmateam Water en Bodem streeft naar schoon, voldoende en veilig water en een vitale bodem. Schoon en voldoende water zijn cruciaal voor een aantrekkelijk, economisch vitaal en toekomstbestendig Brabant. Helaas voldoet de waterkwaliteit bijna nergens aan de gestelde doelen en staat de beschikbaarheid van water steeds meer onder druk. Daarom zetten we ons binnen het programma Water en Bodem volledig in voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de beschikbaarheid van zoetwater en het klimaatbestendig maken van Brabant, zoals vastgelegd in het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) (2022-2027).


Omschrijving van de opdracht

Heb jij kennis van waterkwaliteit en een talent voor het snel wisselen tussen taken en gesprekspartners? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zoeken een collega die moeiteloos kan schakelen tussen verschillende taken en verantwoordelijkheden. De ene dag ben je de voorzitter van een werkgroep, de andere dag treed je op als opdrachtgever bij een project in uitvoering en weer een andere dag denk je mee hoe je nieuwe ontwikkeling koppelt aan bestaand beleid.

Jouw werk staat in het teken van actief zoeken naar verbindingen met andere provinciale uitdagingen, zoals het bevorderen van de natuur, het aanpakken van stikstofproblematiek en het stimuleren van duurzame landbouw. Jouw inzet strekt verder dan alleen het provinciehuis en je hebt dan ook veel contact met andere overheden, stakeholders en organisaties. Je beschikt over een praktische en resultaatgerichte aanpak met een goed gevoel voor de bestuurlijke context waarin je werkt. In je rol als beleidsmedewerker water en bodem draag je bij aan het behalen van de doelen die zijn afgesproken met het bestuur en die zijn verankerd in het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP).


De inhoud van de functie

Als Beleidsmedewerker Water en Bodem voer je de volgende taken uit:

 • Inhoudelijk beoordelen en adviseren van subsidieaanvragen die ingediend worden op de subsidieregeling water en bodem

 • Je bent aanspreekpunt voor partijen die bezig zijn met uitvoering van projecten. Specifiek één van de Brabantse waterschappen. Samen met collega’s bewaak je de voortgang, stem je af over de programmering en zoek je naar oplossingen voor vragen/knelpunten.

 • Je adviseert bij (gemeentelijke) ruimtelijke plannen op wateraspecten

 • Je bent projectleider van enkele projecten die gericht zijn op waterkwaliteit (bijvoorbeeld medicijnresten in afvalwater en hergebruik van effluent).

 • Je bent adviseur op het gebied van waterkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen zoals het Brabants programma Landelijk Gebied. Jij draagt daarbij zorg dat waterkwaliteit goed verankerd is in deze ontwikkelingen. 

 • Samen met collega’s en externe partijen denk je na over projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

 • Het onderhouden van contacten met diverse kennisinstituten zoals WUR, WEnR, Deltares, KWR en TNO.

 

Zo maak jij Brabant slimmer/ mooier/ duurzamer/ etc

In jouw rol als Beleidsmedewerker Water en Bodem lever jij een belangrijke bijdrage aan het Brabantse Regionaal Water en Bodem Programma (RWP 2022-2027). Als provincie zijn we vooral kader stellend op het gebied van schoon en voldoende water; ons beleid geeft richting en gebiedspartijen zorgen voor de realisatie via projecten en maatregelen.

 

Met wie werk je samen?

Je komt te werken in een team van enthousiaste, creatieve, inspirerende collega’s, waarmee je regelmatig met elkaar in gesprek bent over de uitdagingen in het gebied. Je werkt binnen het programma Water en Bodem en maakt deel uit van het team Voldoende en Schoon Water (VSW, circa 12 collega’s). Binnen het team VSW richten zich momenteel vier collega’s vooral op waterkwaliteit. Uiteraard werk je samen met de directe collega’s binnen het Programma Water en Bodem, maar ook met medewerkers uit andere programma’s (Landbouw, Natuur, Milieu etc.). Externe partijen waar je mee samenwerkt zijn onder andere ministeries, waterschappen, terreinbeheerders, ZLTO, drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen en gemeenten.


Functieprofiel


Kandidaat beschikt over:

 • HBO werk- en denkniveau en aantoonbare kennis en ervaring met waterkwaliteit.

 • Ruime ervaring met projectmatig werken, stakeholder management en is  bekend met politiek  / bestuurlijke processen (besluitvormingsprocessen).

 • Een scherp oog voor relevante ontwikkelingen en adviseert hierover naar het management en bestuurders over hoe deze ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren / kansen bieden  aan het behalen van de water- en bodem doelen .

 • Kandidaat is pragmatisch en resultaatgericht.Verder:

 • Je hebt een praktische resultaatgerichte instelling.

 • Je handelt proactief en je bent verbindend naar collega’s en partners.

 • Je werkt zelfstandig en beschikt over uitstekende vaardigheden om te werken in in een complexe omgeving.

 • Je bent bestuurlijk sensitief.

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift) en kunt schakelen tussen verschillende schaalniveaus.

 • Je beschikt over aantoonbare ervaring op het gebied van het tot stand brengen van samenwerkingen en allianties.

 • Je hebt affiniteit met de klimaat-, water- en bodemopgave,.

Interviewplanning

We streven er naar de gesprekken te houden in de week van 22 juli 2024.

Bijlagen

Download bijlage

Algemene inkoopvoorwaarden provincies 2022.pdf

Eisen

Werkervaring

Kandidaat beschikt over recente (niet ouder dan 7 jaar) werkervaring waarvan minimaal 5 jaar ervaring als beleidsmedewerker Water en Bodem bij een overheidsorganisatie. Dit blijkt uit het CV.

Overige ervaring

Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het schrijven van compacte, to the point stukken. Dit blijkt uit het CV.

Opleiding

Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Hydrologie. Dit blijkt uit het CV.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %

Werkervaring

Kandidaat beschikt over recente (niet ouder dan 7 jaar) werkervaring waarvan minimaal 5 jaar ervaring als beleidsmedewerker Water en Bodem bij een overheidsorganisatie. Dit blijkt uit het CV.

 • Minimaal 5 jaar werkzaam als beleidsmedewerker Water en Bodem bij een overheidsorganisatie. (15 %)

 • Minimaal 5 jaar als Beleidsmedewerker Water en Bodem bij een overheidsorganisatie in een dynamisch bestuurlijk proces in het waterwerkveld en in een complex samenwerkingsverband. (25 %)

Weging: 25 %

Overige ervaring

Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het schrijven van compacte, to the point stukken. Dit blijkt uit het CV.

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het schrijven van compacte, to the point stukken. (10 %)

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het schrijven van compacte, to the point stukken en aantoonbaar bestuurlijke affiniteit. (15 %)

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het schrijven van compacte, to the point stukken, heeft aantoonbaar bestuurlijke affiniteit en is resultaatgericht. (20 %)

Weging: 20 %

Opleiding

Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Dit blijkt uit het CV.

 • Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding. (5 %)

 • Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van leefomgeving, klimaat of water en bodem. (15 %)

Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.


Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:


1) De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.
2) Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.
3) Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar: maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).


Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.
We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.

Weging: 25 %

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Beleidsmedewerker Water en Bodem die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.