thumbnail
thumbnail

Senior Beleidsmedewerker Energietransitie (Zonne-energie)

Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
32 Groningen

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega's werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Onze Klimaatagenda is de uitwerking van Europese en nationale klimaatdoelstellingen in Groningen. Deze doelstellingen zijn gericht op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De klimaatagenda geeft een overzicht van wat wij als provincie doen om de doelen te behalen en is daarmee onze bijdrage aan het Nationaal Klimaatakkoord.

Realisatie van vrijwel al onze doelstellingen moet vooral met en door onze samenwerkingspartners gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld gemeenten, projectontwikkelaars, netwerkbedrijven, energie coöperaties, woningcorporaties, kennisinstellingen, inwoners en bedrijven. De provincie heeft hierbij vooral een kaderstellende en faciliterende rol. Te denken valt aan het verlenen van vergunningen voor wind- en zonneparken, maar bijvoorbeeld ook het met kennis en kunde ondersteunen van partijen in de warmtetransitie in de gebouwde omgeving of het voeren van meer regie op het gebied van regionale energie-infrastructuur ten behoeve van de verduurzaming van de industrie in de Eemsdelta.

Opdracht omschrijving
Algemeen:
- Fungeren als aanspreekpunt (zowel intern voor collega's, als extern voor onze samenwerkingspartners en het IPO) voor het dossier zonne-energie
- Inhoudelijk sparren en afstemmen met relevante collega's inzake het zonne- energie dossier;
- Adviseren van bestuurder(s) over ontwikkelingen binnen het zonne-energie dossier;
- Beantwoorden van allerhande vragen m.b.t. tot het zonne-energie dossier vanuit de omgeving en Provinciale Staten;

Op hoofdlijnen zijn deze werkzaamheden te verdelen in twee hoofdonderwerpen

Zonne-energie uitvoering beleid

- Maatwerktrajecten en afstemming proces daaromheen (momenteel voor 6 zonneparken)
- Beantwoorden vragen van inwoners, belangenorganisaties, ontwikkelaars, bestuurders en collega's
- Aanspreekpunt/acties uitvoeren ecologisch onderzoek zonneparken
- Aanspreekpunt/ acties uitvoeren NPG projecten

Zonne-energie aanpassen beleid Stukken schrijven voor PO/PBO/GS/Staten

 • Afstemming met stakeholders (vooral gemeenten in RES verband)

 • Verkennen/bijhouden ontwikkelingen

 • Uitwerken nieuw beleid

 • Afstemming rond nieuw rijksbeleid in IPO verband

Naast deze werkzaamheden kan het voorkomen dat in overleg tussen ingehuurde en opdrachtgever besloten wordt om werkzaamheden toe te voegen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met energievraagstukken;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur en of omgevingsmanager met energie projecten (40 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar bij of in opdracht voor de overheid op het gebied van de energie transitie (40 punten);
5. Uurtarief maximaal €125,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een provinciale overheid (10 punten).

Competenties

 • Politiek sensitief;

 • Pro actief;

 • Communicatief;

 • Rolbewust;

 • Omgevingssensitief.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 11.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.

 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.

 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Beleidsmedewerker Energietransitie (Zonne-energie) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.