thumbnail
thumbnail

Vergunningverlener Omgevingswet activiteit Water (geohydrologie)

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 90,00
24 - 36 uur Gelderland

Begindatum:

20 mei 2024

Einddatum:

30 apr 2025

Uren per week:

24 - 36 uur

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we op grond van een wettelijke taak uitvoeren en die we inzetten om onze provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

Het team dat zich bezighoudt met de vergunningverlening bestaat uit een 25-tal collega's en een flexibele schil. Jaarlijks worden veel vergunningen verleend en worden een groot aantal adviesverzoeken en vragen afgehandeld.

Het taakveld water (Omgevingswet/water en Omgevingsverordening) is binnen het team vergunningverlening een van de taakvelden. Je werkt nauw samen met de toezichthouders op dit taakveld. Ons college staat voor een integrale aanpak en afstemming met beleidsafdelingen over allerlei aspecten in dit vakgebied is essentieel.

We krijgen veel aanvragen binnen en het beleid is constant in beweging waardoor het een uitdaging is tijdig en juridisch houdbare besluiten te nemen. Provinciale doelen (op het gebied van bijvoorbeeld natuur, energie, hoogwaterveiligheid) of regionale belangen staan soms op gespannen voet met de waterbelangen die worden beschermd door de omgevingswet of de omgevingsverordening. Dat vergt de nodige afstemming, kost tijd en is soms complex. Samen pakken we deze uitdagingen op.

Als vergunningverlenerdie kennis heeft van geohydrologie, ben je in staat de technische inhoud te vertalen naar onze klanten (intern en extern). Je stemt af met interne collega’s, zoals van beleid of juristen en met externe organisaties en je bent in staat de vergunningsprocedures binnen de gestelde kaders uit te voeren. Je bent in staat de technische haalbaarheid en consequenties op het watersysteem goed in te schatten.

Verantwoordelijkheden

Als vergunningverlener Omgevingswet activiteit Water (geohydrologie) behandel je vanuit jouw professie de meldingen en vergunningaanvragen voor water activiteiten (op basis van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening). 

  • Je behandelt en beoordeelt de in het DSO binnengekomen medlingen voor milieuverontreinigende activiteiten die drinkwaterontrekkings- en reserveringsgebieden raken.

  • Je behandelt en beoordeelt aanvragen en meldingen betreffende open en gesloten bodemenergiesystemen. Je ervaren collega's behandelen hiervan het grootste deel, gezien de complexiteit van deze aanvragen.

  • Je behandelt en beoordeelt vergunningaanvragen voor de activiteit water uit de Omgevingswet. Je ervaren collega's behandelen hiervan het grootste deel, gezien de complexiteit van deze aanvragen.

Externe is inzetbaar vanaf 20 mei 2024 tot en met 30 april 2025 voor 24 - 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 juli 2024 inzetbaar is voor 24 - 36 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het CV en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting. Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 6 maanden ervaring (opgedaan in de periode 2020 -heden) in de functie van geohydroloog of vergunningverlener op het gebied van geohydrologie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 6 maanden ervaring voldoet.

Externe heeft aantoonbaar ervaring met de integrale relatie tussen de compartimenten water en bodem en natuur. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 1 opdracht/project waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet

60 %

Externe heeft aantoonbaar ervaring met vergunningverlening op geohydrologisch en/of aanverwant gebied, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De opdrachten/projecten beschreven in de toelichting op de eisen mogen hier ook weer gebruikt worden. Externe heeft minimaal 2 jaar ervaring met vergunningverlening op geohydrologisch en/of aanverwant gebied (10 punten) Externe heeft 1 tot 2 jaar ervaring met vergunningverlening op geohydrologisch en/of aanverwant gebied (6 punten) Externe heeft 6 maanden tot 1 jaar ervaring met vergunningverlening op geohydrologisch en/of aanverwant gebied (4 punten)

40 %

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding geohydrologie of aantoonbaar gelijkwaardige studierichting, aan te tonen met de naam van het opleidingsinstituut, de studierichting, de plaats en het jaar waarin het diploma is behaald. In het geval van een gelijkwaardige studierichting graag aantonen waarom deze studierichting gelijkwaardig is aan de richting geohydrologie. Externe beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding geohydrologie of aantoonbaar gelijkwaardige studierichting (10 punten) Externe beschikt niet over minimaal een afgeronde HBO opleiding geohydrologie of aantoonbaar gelijkwaardige studierichting (0 punten)

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Vergunningverlener Omgevingswet activiteit Water (geohydrologie) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.