thumbnail
thumbnail
Subsidiebeoordelaar Provinciale subsidies (2x)

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Sluit over 13 dagen
€ 85,00
gemiddeld 36 uur Gelderland

Begindatum:

3 jul 2023

Einddatum:

31 dec 2023

Uren per week:

gemiddeld 36 uur

Publicatiedatum:

26 mei 2023

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Als provincie bouwen we aan de toekomst van een duurzaam, economisch krachtig en verbonden Gelderland. Dit doen we steeds vaker in een netwerk met andere maatschappelijke partijen. Onze maatschappelijke opgaven realiseren we onder meer door subsidies te verstrekken, jaarlijks voor ruim € 200-miljoen. Veel en zeer diverse partners in de Gelderse samenleving maken gebruik van ons subsidiebudget: van gemeenten tot particulieren en van kenniscentra tot individuele bedrijven. Zo maken we met subsidies als provincie een breed scala aan projecten mogelijk. De resultaten blijven na realisatie vaak blijvend zichtbaar in Gelderland aanwezig.

Het werken vanuit partnerschap vraagt van ons een nieuwe rolinvulling: meedenken aan de voorkant van het proces zodat de provinciale ambities zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Hiervoor maken wij gebruik van de kaders van kadernota 'Gaan voor Gaaf Gelderland'.

Binnen de afdeling Subsidies worden de binnenkomende subsidieaanvragen beoordeeld,  al dan niet verleend, de aanvragen tijdens de uitvoering gevolgd en na afloop afgewikkeld.

Je kunt als subsidiebeoordelaar breed ingezet worden, zowel op thema als op type subsidie. De nadruk zal echter liggen op structurele en begrotingssubsidies. De sfeer in de afdeling is open en collegiaal. Samen met de andere beoordelaars ben je verantwoordelijk voor een tijdige afdoening van alle binnenkomende stukken. Hiervoor hebben we een wekelijks werkverdelingsoverleg.  Je neemt hieraan actief, betrokken en resultaatgericht deel.

De subsidiebesluiten worden uiteindelijk genomen door subsidiecoördinatoren. Hiermee heb je in je dagelijks werk dan ook regelmatig contact. Je werkt verder in voorkomende gevallen samen met beleidsmedewerkers van de programma’s over de inhoudelijke beoordeling van de subsidieverantwoording (beleidstoets). Je hebt contacten met de subsidieaanvrager voor het opvragen van de ontbrekende informatie of het oplossen van onduidelijkheden in de subsidieaanvraag.

Als je onder tijdsdruk van aanpakken weet dan is dit een leuke opdracht voor jou!

Je kunt vlot, efficiënt en pragmatisch werken. Je overziet een proces en de stappen die zich daarbinnen voordoen en de verbetermogelijkheden die er zijn, ook bij de inrichting van zo'n proces.

Je beoordeelt binnengekomen begrotingssubsidies, structurele subsidies en subsidieverzoeken voor de provinciale regelingen en handelt deze in ieder geval binnen de geldende termijnen af (zo kort als nodig is). Subsidieverzoeken betreffen de subsidieverlening (vooraf) en de subsidievaststelling (achteraf), en ook alle besluiten en handelingen die daartussen nodig zijn (meldingen) plus de steeksproefsgewijze controle achteraf.

Je toetst de verzoeken financieel en aan de inhoudelijke criteria uit de regeling. De initiële aanvragen zijn realistisch/uitvoerbaar en passen binnen de financiële randvoorwaarden (beschikbaar budget, subsidieplafond). Je zorgt dat er in de beschikking meetbare prestaties worden opgenomen. Je toetst rapportages aan de verplichtingen die gelden, inclusief de te behalen resultaten. Je werkt aan financieel complexe en soms politiek gevoelige dossiers.

Je bent flexibel t.a.v. jouw takenpakket en veranderingen in het werkproces: daar waar nodig spring je bij om subsidiewerkzaamheden met andere inhoud op te pakken.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Subsidiebeoordelaar Provinciale subsidies (2x) die deze organisatie zoekt?