thumbnail
thumbnail
Planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Overig
Sluit over 5 dagen
€ 95,00
24 - 32 uur Gelderland

Publicatiedatum:

21-11-2022

Sluitingsdatum:

06-12-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

24 - 32 uur

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Gelderland heeft als doelstelling om een reductie van 55% van de CO2-emissie in 2030 ten opzichte van het peiljaar 1990. Alle sectoren moeten daar een bijdrage aan leveren. In de gebouwde omgeving ligt de opgave om 2 Megaton CO2 te besparen. Eigenaren van het maatschappelijk vastgoed vormen een belangrijke doelgroep, niet alleen vanwege de verduurzaming van de gebouwen zelf, maar ook vanwege de voorbeeldfunctie die de eigenaren van de gebouwen hebben.

In het kader van het “Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed” heeft de provincie subsidie gekregen van het rijk. Dit programma genaamd Klimaatklaar Gelderland richt zich op de kleine vastgoedeigenaren in verschillende sectoren, te weten het primair en voortgezet onderwijs, de zorginstellingen, de culturele anbi’s, de organisaties met een publieksfunctie zoals club- en buurthuizen,  de religieuze en levensbeschouwelijke instellingen en de gemeenten tot 50.000 inwoners. Het programma helpt en stimuleert eigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. In samenspraak met deze vastgoedeigenaren worden binnen het programma adviezen opgesteld over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, over bijbehorende investeringen, over de effecten bezien vanuit de opbrengsten (verlaging exploitatielasten, etc.) en over mogelijkheden voor financiering (met subsidieoverzicht). In totaal moeten minimaal 100 organisaties ondersteuning krijgen via dit programma dat loopt tot en met december 2023 (en wordt mogelijk verlengd tot 2025). Duurzaamheid is een ruim begrip en hoewel er allerlei verbijzonderingen toe te voegen zijn -  zoals afvalreductie en biodiversiteit - gaat het primair om energie-besparing. 

Om het eerste resultaat van 100 vastgoedeigenaren in 2023 te behalen, is een projectopdracht geformuleerd. Deze opdracht wordt in projectteam-verband uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit de projectleider, de coaches/adviseurs voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, de project experts (technisch/financiële facilitators),  de planneer/uitvoerder, de communicatieadviseur en de ondersteuner. Het team wordt aangestuurd door de projectleider. Het team is vorig jaar gestart en is op zoek naar uitbreiding  van de functie van planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed. 

De planner/uitvoerder is iemand die weet hoe het is om overzicht te houden en die vanuit inhoudelijke kennis op dit gebied zijn/haar hands on bijdrage levert. De planner/uitvoerder vindt het in deze afwisselende functie leuk om de coaches/adviseurs het voorbereidende werk uit handen te nemen zodat zij volop in contact en gesprek met de vastgoedeigenaar kunnen zijn en hun aandacht kunnen focussen op de ondersteuning om daadwerkelijk te verduurzamen. De uitvoerder onderhoudt ook zelf contacten met de vastgoedeigenaar. De planner/uitvoerder kan bovendien de experts ondersteunen in hun rapportages en eventueel extra in te kopen expertise organiseren. De planner/uitvoerder ondersteunt ook in gegevensbeheer.

De planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed is onafhankelijk, voert zelf geen duurzame maatregelen uit en heeft geen directe banden met leveranciers en ontvangt geen vergoedingen van leveranciers voor het aandragen van klanten.

De planner/uitvoerder is de spelverdeler van het ontzorgingsprogramma Klimaatklaar Gelderland. Hij/zij bewaakt het teamproces tussen de coaches/adviseurs, de experts en de ondersteuners. De planner/uitvoerder:

  • verricht voorbereidende werkzaamheden zoals het inplannen van nieuwe afspraken, zodat de coaches zich kunnen richten op de inhoud;
  • heeft ervaring op het gebied van de verduurzaming van vastgoed en kan de afstemming en vertaalslag die nodig is naar de vastgoedeigenaar goed ondersteunen;
  • gaat of gaat desgewenst mee naar de organisaties met maatschappelijk vastgoed;
  • weet de werkzaamheden van de diverse teamrollen mee te bewaken;
  • levert desgewenst een bijdrage aan diverse overzichten en rapportages, ook van technisch financiële aard.

Om kennis te delen en de voortgang te bewaken is er regelmatig overleg binnen het projectteam. Daarnaast zal de planner/uitvoerder actief participeren in het kennis- en leernetwerk van het ontzorgingsprogramma binnen Nederland.

Verwacht wordt dat de planner/uitvoerder in staat is om binnen "gelimiteerde tijd" zijn/haar werkzaamheden uit te voeren en verwacht wordt dat hij/zij een waardevolle hans on uitvoerder en bewaker van de werkzaamheden in het team is.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Planner/uitvoerder verduurzaming maatschappelijk vastgoed die deze organisatie zoekt?