thumbnail
thumbnail
Expert verduurzaming maatschappelijk vastgoed (2x)

Markt 11, 6811 CG Arnhem, Nederland

Overig
Sluit over 6 dagen
€ 95,00
gemiddeld 20 uur Gelderland

Publicatiedatum:

21-11-2022

Sluitingsdatum:

06-12-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

31-12-2023

Uren per week:

gemiddeld 20 uur

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Gelderland heeft als doelstelling om een reductie van 55% van de CO2-emissie in 2030 ten opzichte van het peiljaar 1990. Alle sectoren moeten daar een bijdrage aan leveren. In de gebouwde omgeving ligt de opgave om 2 Megaton CO2 te besparen. Eigenaren van het maatschappelijk vastgoed vormen een belangrijke doelgroep, niet alleen vanwege de verduurzaming van de gebouwen zelf, maar ook vanwege de voorbeeldfunctie die de eigenaren van de gebouwen hebben.

In het kader van het “Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed” heeft de provincie subsidie gekregen van het rijk. Dit programma richt zich op de kleine vastgoedeigenaren in verschillende sectoren, te weten het primair en voortgezet onderwijs, de zorginstellingen,  de organisaties met een publiksfunctie zoals de club- en buurthuizen, de culturele anbi’s, de religieuze en levensbeschouwelijke instellingen en de gemeenten tot 50.000 inwoners . Het programma helpt en stimuleert eigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. In samenspraak met deze vastgoedeigenaren worden binnen het programma adviezen opgesteld over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, over bijbehorende investeringen, over de effecten bezien vanuit de opbrengsten (verlaging exploitatielasten, etc.) en over mogelijkheden voor financiering (met subsidieoverzicht). In totaal moeten ruim 200 organisaties ondersteuning krijgen tot en met december 2024.  Duurzaamheid is een ruim begrip en hoewel er allerlei verbijzonderingen toe te voegen zijn -  zoals afvalreductie en biodiversiteit - gaat het primair om energie-besparing.

Het programma is in 2021 gestart. Om de resultaten van 200 vastgoedeigenaren in 2024 te halen, is een projectopdracht geformuleerd. Deze opdracht wordt in projectteam-verband uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit de projectleider, de coaches/adviseurs voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, de adviseur specifiek voor gemeenten, de project experts (technisch/financiële facilitators),  de planner/uitvoerder, de communicatieadviseur en de ondersteuner. Het team wordt aangestuurd door de projectleider. Het team heeft zelf formats gemaakt zodat afstemming in het totale ontzorgingsproces soepel kan verlopen, er geen overschrijvingen zijn en ieder bij de benodigde informatie kan voor afstemming. De planner/uitvoerder coördineert de werkzaamheden.

De expert verduurzaming maatschappelijk vastgoed is onafhankelijk, voert zelf geen duurzame maatregelen uit en heeft geen directe banden met leveranciers en ontvangt geen vergoedingen van leveranciers voor het aandragen van klanten.

De expert verduurzaming maatschappelijk vastgoed vormt  - samen met de andere projectexpert - de backoffice van het ontzorgingsprogramma. De projectexpert is het vaste inhoudelijke aanspreekpunt voor de coaches/adviseurs. De projectexpert gaat desgewenst mee naar de organisaties met maatschappelijk vastgoed om ondersteuning te bieden en een toelichting te geven welke inhoudelijke renovaties en verduurzamingen gedaan moeten worden. De expert beoordeelt eventuele extern ingezette energiescans of andere externe rapportages, wisselt de bevindingen uit in met de coach/adviseur en bespreekt het vervolgproces van de doorgeleiding naar de  vastgoedeigenaar.

De expert brengt de mogelijkheden voor energiebesparende - en duurzaamheidsmaatregelen en de financiële - en duurzame effecten die daarmee gepaard gaan in beeld, beoordeelt wat de vastgoedeigenaar zelf al doet op dit gebied en in hoeverre er financiële ruimte is voor investeringen in deze maatregelen en bespreekt dit met de coaches/adviseurs.

Om kennis te delen en de voortgang te bewaken is er regelmatig overleg binnen het projectteam. Daarnaast zullen de experts actief participeren in het kennis- en leernetwerk van het ontzorgingsprogramma binnen Nederland.

Verwacht wordt dat de expert een professionele, positieve bijdrage aan het programma en het team levert en in staat is om binnen "gelimiteerde tijd" zijn/haar werkzaamheden uit te voeren en verwacht wordt dat hij/zij een waardevolle aangever voor de coaches/adviseurs en de planner is. 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Expert verduurzaming maatschappelijk vastgoed (2x) die deze organisatie zoekt?