Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail
Operationeel Security Officer

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 Flevoland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 dec 2024

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

17 nov 2023

Organisatie
Bij de Provincie Flevoland zetten we vol in op de digitale transformatie en bouwen we daarom aan een weerbaar digitaal ICT en IV (InformatieVoorziening) fundament. Dit digitale fundament draagt bij aan veilige connectiviteit en toegang tot onze werkplekken en systemen. En aan de digitale weerbaarheid van onze organisatie, met een open en transparante informatiehuishouding. Hierbij staat efficiënt samenwerken, kennisdelen en informatie-uitwisseling hoog in het vaandel.

Doelstellingen
Wij snappen dat om grote doelen te behalen je kleine stappen moet zetten. Daarom zijn wij op zoek naar (senior) adviseur(s) informatiebeveiliging die ons helpen met het actief verrichten van risicomanagement, het inrichten van een Information Security Management System (ISMS) en het borgen van de informatiebeveiliging.

Opdracht
Als Operationeel Security Officer (OSO) draag je zorg voor de informatiebeveiliging binnen Flevoland en haar omgeving, met nadruk op het ICT- en asset- “landschap” van het expertiseteam INFRA. Dit doe je door beveiligingsbeleid te maken en implementeren, risico’s te beheersen en audits uit te voeren voor de operationele technologie (OT).

Je rapporteert naar de Programmaleider Cyberweerbaarheid infrastructuur en de Chief Information Security Officer (CISO). In deze rol deel jij je kennis en werk je aan de ontwikkeling van de het expertiseteam Infra op het vlak van informatiebeveiliging. Als OSO binnen de afdeling INFRA ben jij het aanspreekpunt voor alles wat met informatiebeveiliging te maken heeft: Opstellen en Up-to-date houden Cybersecurity Managementsysteem (CSMS), voorkomen en oplossen van incidenten, creëren van bewustzijn en het adviseren bij werkprocessen en aanbestedingen.

Je werkt als Operationeel security officer, die de programmaleider Cyberweerbaarheid infrastructuur ondersteunt bij Opstellen en Up-to-date houden Cybersecurity Managementsysteem (CSMS). Het CSMS is gebaseerd op de CSIR (deze bestaat uit de IEC 62443 & BIO norm) en heeft betrekking op de procesbesturing van bruggen, sluizen, gemalen en iVRI’s (intelligente Verkeer Regel Installaties).

Werkzaamheden kunnen onder andere zijn:
Opstellen en Up-to-date houden Cybersecurity Managementsysteem (CSMS):
Het opstellen en up-to-date houden van een CSMS omvat het identificeren van organisatorische kwetsbaarheden, het definiëren van beveiligingsbeleid en -procedures, het implementeren van technische en organisatorische maatregelen, het monitoren van bedreigingen en het regelmatig evalueren en bijwerken van deze maatregelen.

Risicoanalyse en -beoordeling: De OSO is verantwoordelijk voor het identificeren, evalueren en beheren van beveiligingsrisico's binnen de organisatie. Dit omvat het begrijpen van potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden die zowel de IT- als OT-infrastructuur kunnen beïnvloeden. Door deze analyse kan de OSO prioriteiten stellen en passende beveiligingsmaatregelen nemen.

Beveiligingsbeleid en -procedures ontwikkelen en implementeren: De OSO speelt een sleutelrol bij het opstellen en implementeren van beveiligingsbeleid en -procedures. Deze documenten vormen de basis voor het beveiligingskader van de provincie Flevoland en helpen medewerkers te begrijpen wat er van hen wordt verwacht om de informatiebeveiliging te waarborgen.

Beveiligingsbewustzijn bevorderen: Het creëren van een cultuur van informatiebeveiligingsbewustzijn is essentieel. De OSO organiseert trainingen, workshops en bewustmakingsprogramma's om medewerkers en belanghebbenden op te leiden over informatiebeveiligingsrisico's, best practices en gedragsrichtlijnen.

Beveiligingsincidenten detecteren en reageren: De OSO is verantwoordelijk voor het opzetten van systemen voor continue monitoring om verdachte activiteiten te detecteren. In geval van een beveiligingsincident leidt de OSO de respons, coördineert de herstelmaatregelen en verzorgt de rapportage. Dit minimaliseert de impact van incidenten op bij de provincie Flevoland.

Compliance en regelgeving naleven: De provincie Flevoland moet voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van informatiebeveiliging. De OSO zorgt ervoor dat de provincie Flevoland aan deze vereisten voldoet en dat de provincie Flevoland in lijn is met de BIO, CSIR 3.4 & Nis2.

Beveiligingsmaatregelen beheren en verbeteren: Beveiligingsmaatregelen moeten regelmatig worden geëvalueerd en aangepast aan veranderende bedreigingen en technologieën. De OSO beheert deze maatregelen, houdt ze up-to-date en optimaliseert ze voor maximale efficiëntie en effectiviteit.

Samenwerken met belanghebbenden: Cybersecurity is een inspanning van de hele organisatie. De OSO werkt nauw samen met IT- en OT- expertiseteams, management, externe leveranciers en partners om een pragmatische benadering van cybersecurity te garanderen.

Technische expertise bijhouden: Beveiligingstechnologieën en -bedreigingen evolueren voortdurend. De OSO blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in beveiliging om de organisatie te beschermen tegen opkomende bedreigingen.

Rapportage en communicatie: De OSO rapporteert aan de CISO en programmaleider cyberweerbaarheid over de status van de informatiebeveiliging, incidenten, compliance en voortgang van beveiligingsinitiatieven. Dit zorgt voor transparantie en helpt bij het nemen van beslissingen.

Werkdagen
De opdracht kan worden vervuld op alle dagen in de week. Een deel van de werkzaamheden kan ‘op afstand’ uitgevoerd worden.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal € 125,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als informatiebeveiliging adviseur , bij een overheid, semi-overheid organisatie of vergelijkbaar (benoem dit duidelijk in het cv middels een projectbeschrijving op een aparte pagina in het cv;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met (de coördinatie van) de beveiliging van procesbesturing bijvoorbeeld van de besturing van bruggen, sluizen, gemalen en/of verkeer regel installaties (conform de daarvoor geldende (internationale/nationale) normen (zoals de CSIR 3.0 / CSIR 3.4 en de IEC 62443) (benoem dit duidelijk in het cv middels een projectbeschrijving op een aparte pagina in het cv).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 1 Aantoonbare werkervaring met de toetsing op normenkaders, zoals de CSIR 3.0/CSIR 3.4 en de IEC 62443 (benoem dit duidelijk in het cv);
a. Geen aantoonbare werkervaring;
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met de toetsing op normenkaders, zoals de CSIR 3.0/CSIR 3.4 en de IEC 62443 (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
c. 3 tot 4 jaar aantoonbare werkervaring met de toetsing op normenkaders, zoals de CSIR 3.0/CSIR 3.4 en de IEC 62443 (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
d. Meer dan 4 jaar aantoonbare werkervaring met de toetsing op normenkaders, zoals de CSIR 3.0/CSIR 3.4 en de IEC 62443 (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren van en/of de implementatie van beheersmaatregelen (conform de CSIR 3.0 / CSIR 3.4 en de IEC 62443) (benoem dit duidelijk in het cv);
a. Geen aantoonbare werkervaring;
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren van en/of de implementatie van beheersmaatregelen (conform de CSIR 3.0 / CSIR 3.4 en de IEC 62443) (10 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren van en/of de implementatie van beheersmaatregelen (conform de CSIR 3.0 / CSIR 3.4 en de IEC 62443) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als adviseur informatiebeveiliging;
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur informatiebeveiliging (0 punten);
b. 1 tot 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur informatiebeveiliging (15 punten);
c. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur informatiebeveiliging (30 punten).
8. Aantoonbare werkervaring in het opstellen en implementeren van een CSMS;
a. Tot 1 jaar Aantoonbare werkervaring in het opstellen en implementeren van een CSMS (0 punten);
b. 1 tot 2 jaar Aantoonbare werkervaring in het opstellen en implementeren van een CSMS (15 punten);
c. Meer dan 2 jaar Aantoonbare werkervaring in het opstellen en implementeren van een CSMS (30 punten).

Competenties

  • Is een netwerker, die zelfstandig zijn weg zoekt en vindt binnen de provinciale organisatie en buiten de organisatie (interprovinciaal, netwerk partijen, leveranciers)

  • Is in staat om zelfstandig zorg te dragen voor afstemming, coördinatie, vaststelling van (deel)producten en (deel)projecten en het verkrijgen van draagvlak en akkoord op directie en bestuurlijk niveau (gedeputeerde).

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Voor de zzp'er

  • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

  • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

  • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

  • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

  • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Operationeel Security Officer een cursus Instructievaardigheden, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Planning en meer informatie
De gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 28 november 2023 tussen 11.00 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 27 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Operationeel Security Officer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.