thumbnail
thumbnail

Adviseur Planningsmanagement

Visarenddreef 1, 8232 JN Lelystad, Nederland

Sluit over 7 dagen
€112,25
8 Flevoland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 jul 2025

Uren per week:

8

Publicatiedatum:

10 jun 2024

Organisatie
In Flevoland ligt circa 200 Km. vaarten. Deze vaarten hebben een belangrijke functie. Ze zorgen dat de provincie bereikbaar is via het water. De oevers van de vaarten spelen een cruciale rol in het waarborgen van een veilige scheepvaart, de doorstroming van het water en de bescherming van het achterland. Het overgrote deel van de oeverbeschermingsconstructies is in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd. Deze constructies bereiken inmiddels het eind van hun technische levensduur.

Op basis van een inventarisatie van alle vaarten in de provincie is besloten de vaarten gefaseerd en risicogestuurd aan te pakken middels het meerjarenprogramma (MJP) Oeverbescherming. Dit programma heeft tot doel op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier grootschalig onderhoud en waar nodig vervanging te realiseren. Vanuit de afdeling Infra is het IPM-team van het MJP Oeverbescherming de voorbereiding van het eerste project gestart. Het programma is momenteel bezig om ook het tweede project op te starten.

Opdracht
Ter uitbreiding van de programmabeheersing is het programma op zoek naar een Programma Planner. Als Programma Planner ga je werken binnen het team Programmabeheersing dat bestaat uit een Manager Programmabeheersing, Programma Risicomanager en een Secretaris.

Werkzaamheden

 • Je weet op de harde- en zachte kant wat vanuit planningsmanagement op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau in een infrastructureel programma en -project nodig is voorspelbaar te zijn; 

 • Je stelt de programma brede planning en detailplanningen per project in MS Project op en zorgt ervoor dat de verschillende planningen actueel zijn en blijven;

 • Je verwerkt alle benodigde programma- en project activiteiten per fase op basis van het provinciale KMS en de WBS in de desbetreffende MS Project planning;    

 • Je informeert het programmateam proactief over de voortgang, het kritieke pad, eventuele raakvlakken en werkt op verzoek scenario’s uit;

 • Je stimuleert besluitvorming door proactief potentiële knelpunten in de planning (voorzien van een analyse en advies over oplossingsrichtingen) ter sprake te brengen;

 • Je geeft advies over de benodigde capaciteit, nu en in de toekomst;

 • Samen met de Manager Programmabeheersing stel je periodiek de programma brede cash flow prognose op;

 • Je zorgt voor een aantoonbaar, navolgbaar en reproduceerbaar planningsmanagementproces;

 • Samen met de Manager Programmabeheersing fungeer je op als sparring partner richting marktpartijen over de voortgang in de lopende projecten.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Dinsdagochtend fysiek aanwezig op het kantoor van de provincie in Lelystad. De overige uren zijn flexibel.
De opdracht zal worden uitgevoerd gedurende een periode van 48 weken. Gedurende deze periode wordt rekening gehouden met een verlofperiode van 4 weken waarin de Opdrachtnemer niet actief zal zijn. Voor eventuele verlengingen van de opdracht zal een periode van 24 weken worden aangehouden, waarin 2 weken verlof zijn opgenomen."

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Uurtarief maximaal € 112,25 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.
3. Aanwezigheid in ieder geval dinsdagochtend aanwezig op het provinciehuis te Lelystad, overige uren zijn in overleg;
4. Beschikbaar per 1 juli 2024 voor 8 uren per week gedurende de looptijd van de opdracht.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (5 punten); 
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met planningsmanagement bij infrastructurele programma’s en/of -projecten (benoem dit duidelijk in het cv), (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het opzetten van programma- en multi projectplanningen in MS-Project (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het IPM-model aan opdrachtgeverszijde (benoem dit duidelijk in het cv);
(5 punten);
9. Aantoonbare ervaring bij minimaal 2 projecten met traditionele- en moderne/geïntegreerde contractvormen met bouwteams (benoem dit duidelijk in het cv), (30 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met capaciteitsmanagement en cash flow prognoses (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten).

Competenties

 • Proactief;

 • Teamspeler;

 • Gestructureerd;

 • Nauwgezet.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Voor de zzp'er

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;

 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;

 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

 • De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

 • Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning
De gesprekken bij de provincie zijn gepland op maandag 24 juni 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 21 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Planningsmanagement die deze organisatie zoekt?