thumbnail
thumbnail

Projectmedewerker

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Sluit over 3 dagen
Geen maximum
32-36 Zuid-Holland

Begindatum:

15 jul 2024

Einddatum:

15 jul 2025

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

4 jun 2024

Organisatie
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving via weten regelgeving, door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar nodig. Daarom luidt de missie van het Ministerie van: Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Het bestuursdepartement houdt zich bezig met beleidsonderwerpen ter ondersteuning en advisering van de minister van Justitie en Veiligheid.

Directie/afdeling
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. De NCTV werkt hiervoor samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein.

Project wettelijke verankering stelsel
De transitie binnen het domein Bewaken en Beveiligen naar het nieuwe stelsel beveiligen van personen brengt fundamentele veranderingen met zich mee. Het nieuwe stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter zijn dan het huidige stelsel van bewaken en beveiligen. In het nieuwe stelsel blijft de te bewaken persoon onverminderd centraal staan en er komt meer transparantie waar mogelijk. Voor dit nieuwe stelsel wordt een nieuw wettelijk kader ontwikkeld, waarin onder meer de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling wordt geregeld en de benodigde informatiedeling in het kader van bewaken en beveiligen wordt voorgeschreven.

Binnen het project wettelijke verankering stelsel wordt, met hulp van een juridische werkgroep gewerkt aan de totstandkoming van dat wettelijk kader. Daarbij wordt intensief samengewerkt met juristen vanuit verschillende DG’s en vanuit de bij het stelsel betrokken partners, zoals OM, politie, Kmar en inlichtingendiensten.

Functienaam: Medior Projectmedewerker

Binnen het project wettelijke verankering stelsel (onderdeel van het transitieprogramma) is behoefte aan een ervaren medior projectmedewerker die op aangeven van de projectleider zelfstandig acties kan oppakken, bijvoorbeeld:

 • Bijdragen aan de totstandkoming van nota’s, adviezen, beleidskompas, (voortgangs)rapportages;

 • Organiseren en medevoorbereiden van sessies met betrokken werkgroep en/of ketenpartners;

 • Bijdragen aan het ophalen en ontwikkelen van gedachten rondom vastlegging van rechten en plichten van betrokkenen bij het stelsel;

 • Fungeren als sparringspartner voor de projectleider.

Profielen:

 • Hands-on mentaliteit, samenwerkingsgerichte houding, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

 • Juridische of bestuurskundige achtergrond;

 • Minstens 2-3 jaar werkervaring in het veiligheidsdomein;

 • Ervaring met projectmatig werken (plannen/uitvoeren/coördineren van projecten) bij de overheid, bijvoorbeeld als projectmedewerker;

 • Ervaring met het organiseren van samenwerking tussen ketenpartners;

 • Ervaring met werken in omgevingen waarin vertrouwelijkheid belangrijk is;

 • Ervaring of aantoonbare affiniteit met het stelsel van bewaken en beveiligen.

Interviewcriteria

 • Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen

 • Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten

 • Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.

 • Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig

 • Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmedewerker die deze organisatie zoekt?