thumbnail
thumbnail
Projectleider Diversiteit en Inclusie

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Sluit over 7 dagen
Geen maximum
32 Zuid-Holland

Begindatum:

19 jun 2023

Einddatum:

19 jun 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Organisatie
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving via wet- en regelgeving, door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden, hulp te bieden, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en in het uiterste geval hard op te treden waar nodig. Daarom luidt de missie van het Ministerie van: Het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Beschrijving directie/afdeling
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland. In een complexe, veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen. Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme, pandemieën – het zijn dreigingen voor onze nationale veiligheid die zich op vele manieren voordoen.

Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Het NCTV gaat aan de slag met diversiteit en inclusie. Een organisatie die hecht aan een inclusieve omgeving waarin het thema wordt uitgewerkt voor zowel de interne organisatie als hoe zij naar buiten treedt. Hierbij gaat het over het inzetten van het personeelsbeleid, stimuleren van de interne dialoog en diversiteit en inclusie in de totstandkoming van beleid.

Taken en verantwoordelijkheden
De projectleider gaat niet alleen aan de slag er is een werkgroep bestaande uit medewerkers uit verschillende afdelingen die het onderwerp belangrijk vinden en dit actief uitdragen. De projectleider vervult de rol van aanjager en draagt zelf eveneens bij aan het realiseren van de doelen. De organisatie is volop in ontwikkeling en wil diversiteit en inclusie verder brengen in zowel de strategie als de wijze waarop in het dagelijks handelen dit een plek heeft. Een belangrijke opdracht is het onderwerp verder uit te werken en diversiteit en inclusie te vertalen naar het handelen van zowel de organisatie als de individuele medewerker. Dit dient verder uitgewerkt en concreet gemaakt te worden zodat de bedding vindt en beklijft voor een langere periode.

Interviewcriteria
Zie omschrijving van de opdracht.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Diversiteit en Inclusie die deze organisatie zoekt?