thumbnail
OM Integriteitscoördinator BIOM/ Landelijk adviseur Integriteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Organisatie en Personeel
Sluit morgen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

02-08-2022

Sluitingsdatum:

15-08-2022

Begindatum:

15-08-2022

Einddatum:

01-03-2022

Uren per week:

36

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Eén van de coördinatoren van het BIOM wordt voor een half jaar gedetacheerd, waardoor het BIOM op zoek is naar een ervaren integriteitsprofessional die de werkzaamheden van deze coördinator kan waarnemen. In mei 2022 is een nieuwe directeur BIOM aangesteld die samen met de medewerkers van het BIOM aan de slag is gegaan om, risicogestuurd, te komen tot een vernieuwde integriteits- en compliance aanpak waarbij een verstandige balans tussen preventie, opvolging van (vermeende) integriteitschendingen en overige integriteits- en compliance verplichtingen wordt gevonden. Een voorbeeld daarvan is een grote herziening van de meld- en opvolgingsregeling voor (vermeende) integriteitsschendingen als gevolg waarvan meldmogelijkheden binnen het OM worden uitgebreid en een onafhankelijke toets op opvolging wordt ingebed. Daarnaast wordt het BIOM een landelijk coördinatiepunt voor de vertrouwenspersonen, wat inhoudt dat het BIOM nog meer dan nu de vertrouwenspersonen functioneel aanstuurt en inzet op de professionalisering van het vertrouwenswerk. Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een ervaren professional die aantoonbaar kennis heeft van het onderwerp integriteit en de uitvoering van beleid en die op korte termijn beschikbaar is.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Als integriteitscoördinator ben je de spin in het web en heb je een breed takenpakket:

 •  Aanspreekpunt en sparringpartner voor OM-onderdelen en integriteitsfunctionarissen bij vragen op het gebied van integriteit;

 •  Coördineren en monitoren van integriteitsonderzoeken;

 •  Het schrijven van afdoeningsadviezen;

 •  Verantwoordelijk voor de centrale incidentenregistratie en de daarvan afgeleide halfjaarlijkse en jaarlijkse rapportages;

 •  Ontwikkelen en coördineren van activiteiten op het gebied van bewustwording, evenals de follow-up daarvan;

 •  Actueel houden van regelingen en procedures op het gebied van integriteit;

 •  Organiseren van cursussen, vakdagen en halfjaarlijkse ontmoetingsdagen voor vertrouwenspersonen integriteit en interne onderzoekers;

 • Het ontwikkelen van integriteitsbeleid en schrijven van beleidsstukken;

 •  Actueel houden van kennis en informatie op het gebied van integriteit (o.a. via ZoOM);

 •  Behandeling van brieven, persvragen en Wob-verzoeken op het gebied van integriteit;

 •  Deelname aan diverse overleggen en integriteitsnetwerken, waaronder de Expertgroep Integriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie; V 2.2 d.d. 24 december 2021 7

 •  Verzorgen van interne trainingen, voorlichting evenals presentaties voor o.a. buitenlandse delegaties.

 •  Afstemming en verdeling van de werkzaamheden vindt in overleg met de collega coördinator en directeur plaats. 

De Eisen

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 • U heeft het CV bijgevoegd van de aangeboden Kandidaat in de map bij deze eis, waaruit aantoonbaar de werkervaring blijkt zoals in de offertaanvraag, de eisen en de wensen is beschreven. Het CV is maximaal 5 pagina’s lang en geschreven in de Nederlandse taal.

 • VOG Bij eventuele gunning levert de Kandidaat voorafgaand aan de startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

 • De kandidaat heeft een afgeronde HBO/WO opleiding

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring met integriteitsvraagstukken en bij voorkeur hier ook een opleiding in gevolgd.

 • De aangeboden kandidaat draagt minimaal 2 referenties aan van personen in leidinggevende functies van de organisaties waar deze gewerkt heeft of opdrachtgevers.

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het werken in een politieke-bestuurlijke omgeving.

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar ervaring met juridische aspecten van het integriteitwerk.

De Wensen

 • Inschrijver vult hieronder de naam van de Kandidaat in en het telefoonnummer voor het maken van een eventuele afspraak voor een Interview.

 • Inschrijver vult hieronder de NAAM en Functie in van de persoon die de eventuele overeenkomst ondertekent. Dit is de rechtsgeldig tekenbevoegde wat blijkt/volgt uit het uittreksel van de KvK of een door deze rechtsgeldig tekenbevoegde gevolmachtigd persoon. Indien een volmacht van toepassing is dient deze in de map bij deze vraag te worden gevoegd.

 • Kandidaat heeft gewerkt binnen politiek-bestuurlijke omgeving

 • Geef aan hoeveel jaar de kandidaat heeft gewerkt als professional met integriteitwerkzaamheden

 • Kandidaat heeft ervaring in het geven van trainingen

 • De kandidaat heeft ervaring met soortgelijke opdrachten bij 2 organisaties

 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met juridische aspecten van het integriteitwerk.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de OM Integriteitscoördinator BIOM/ Landelijk adviseur Integriteit die deze organisatie zoekt?