thumbnail
thumbnail

Inhuur Voorzitter Portfolioraad

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

1 mrt 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Beschrijving Opdrachtgever/Directie/Afdeling
Sinds de invoering van het DDS per 1 januari 2023 is een belangrijke transitie in gang gezet. De digitalisering van de strafrechtketen maakt een verandering door van een projectgestuurde organisatie naar een duurzaam digitaal stelsel (DDS). Die transitie – die ook wel te typeren is als van geld-gestuurd naar inhoud-gestuurd – vraagt om de implementatie van een passend beleid om de digitalisering binnen de strafrechtketen optimaal te realiseren.

In het vormgeven aan deze transitie spelen verschillende gremia een sleutelrol. Een van deze gremia is de Portfolioraad (PR). Als adviseur van het CIO-beraad, geeft de PR advies over het bereiken van de digitaliseringsdoelen van de strafrechtketen. Voor de PR ligt er een belangrijke taak in het aanjagen van de inhoudelijke uitwisseling over de afhankelijkheden tussen ketenpartners.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
In de rol van voorzitter/transitiemanager geef je vorm aan de verandering die de Portfolioraad doormaakt. Binnen deze transitie staan herpositionering en herinrichting van de PR binnen het DDS centraal. De veranderopgave betreft enerzijds het optimaliseren van de samenwerking met stakeholders als projectleiders en andere gremia zoals het CIO-beraad en de Architectuurraad. Anderzijds heeft de veranderopgave ook betrekking op het verbeteren van de interne dynamiek, door samenstelling en ondersteuning van de PR anders in te richten. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten leidend:

  1. De focus en het advies van de PR moeten gericht zijn op de juiste inhoudelijke uitwisseling op basis van afhankelijkheden van elkaar en elkaars beslissingen in eigen huis in plaats van control en sturing op het gezamenlijke portfolio.

  2. Bij deze inhoudelijke uitwisseling zijn de ketendoelstellingen leidend, waarbij het benoemen van het maatschappelijk belang, het ketenbelang en het organisatiebelang bijdraagt aan een gemeenschappelijk referentiekader dat als basis dient voor een constructieve dialoog.

  3. De PR moet op zo’n manier samengesteld zijn en worden dat deze inhoudelijke uitwisseling optimaal verloopt, waarbij nadrukkelijk gekeken moet worden naar de benodigde expertise en posities van leden enerzijds en competenties anderzijds.

Als transitiemanager/voorzitter PR ben je verder in staat het overleg tussen de vertegenwoordigers van de verschillende ketenpartners (zoals de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Politie en de tenuitvoerleggingsketen) te faciliteren en te leiden. Je overziet de keten en jaagt de inhoudelijke uitwisseling over de afhankelijkheden tussen ketenpartners aan. Je hebt gevoel voor verhoudingen, bent communicatief sterk en bent in staat partijen te verbinden door steeds het gemeenschappelijke doel (het ketenbelang en het maatschappelijke belang) te onderstrepen. Je kunt zowel op strategisch niveau als op operationeel niveau goed uit de voeten.

Als voorzitter/transitiemanager faciliteer je inhoudelijke gesprekken met de IV-organisatie van de partijen en met de projectleiders en stuurgroepleden om zodoende op basis van een gedragen beeld tot integrale adviezen te komen. Je wordt in je taken ondersteund door het ketenbureau, verantwoordelijk voor het faciliteren van ketensamenwerking.

Interviewcriteria

  • Kandidaat heeft een gemotiveerde belangstelling voor organisatie en functie. 10%

  • Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig. 10%

  • Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten. 10%

  • Kandidaat past binnen het team: communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), secuur, aanpassingsvermogen, resultaatgericht (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aan kunnen), flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten) 20%

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Inhuur Voorzitter Portfolioraad die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.