thumbnail
thumbnail
Inhuur Programmamanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
20 uur per week Zuid-Holland

Publicatiedatum:

24-01-2023

Sluitingsdatum:

30-01-2023

Begindatum:

01-02-2023

Einddatum:

01-06-2023

Uren per week:

20 uur per week

Omschrijving van de opdracht
In oktober 2022 is de Nederlandse Cyber Security Strategie gepubliceerd. In de strategie zijn ambities en acties opgenomen om te komen tot een digitale veilige samenleving. Om de visie te realiseren zijn doelen geformuleerd langs vier pijlers. Deze doelen bieden een antwoord op de huidige en toekomstige uitdagingen. Pijler 1 betreft de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

In deze pijler is onder meer opgenomen dat de Rijksoverheid faciliteert dat samenwerkingsverbanden, organisaties en overheden binnen het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) van cybersecurity samenwerkingsverbanden informatie uitwisselen zodat ieder zijn eigen doelgroep informatie over cybersecurity op maat kan uitwisselen.

Het doel van het LDS is om publieke en private organisaties in staat te stellen hun weerbaarheidsniveau en daarmee hun slagkracht te verhogen door informatie over cybersecurity breed, efficiënt en effectief met elkaar te delen. Het is essentieel dat deze informatie-uitwisseling via schakelorganisaties leidt tot handelingsperspectief waarmee organisaties hun weerbaarheid kunnen verbeteren. Tot de functionaliteiten behoren informatiedeling, het faciliteren en aanjagen van samenwerkingen, algemene doelgroepanalyse en situationele analyse.

In de NLCS is opgenomen dat het LDS zich moet doorontwikkelen. De overheid voert regie op de doorontwikkeling van het LDS. Zo zal het NCSC zich doorontwikkelen tot het Nationaal Cyber Security Incident Repons Team (NCSIRT). Het NCSC, het DTC en het CSIRT-DSP zullen worden samengevoegd tot één organisatie. Daarnaast wordt er meer samenhang gecreëerd tussen bestaande schakelorganisaties door integratie, waar nuttig, te stimuleren. Voor alle bestaande CERT’s en SCIRT’s wordt daarom verkend in hoeverre meer samenwerking, samenhang of samenvoeging met het NCSC toegevoegde warde heeft.

Het stelsel wordt verder uitgebreid tot in de haarvaten van de samenleving om actueel situationeel beeld en dreigingsinformatie en slachtofferinformatie waarover de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties beschikken, zoveel als mogelijk te ontsluiten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Voor de acties uit het actieplan tbv de doorontwikkeling van het Landelijk Dekkend Stelsel wordt gezocht naar een programmamanager die samen met de NCTV en haar partners de visie op het LDS opstelt dat resulteert in een LDS-bouwplan dat het kabinet in staat stelt om samen met het bedrijfsleven de dekkingsgraad van het LDS te verhogen. Onderdeel is een overzicht van de huidige staat van het LDS om inzicht te creëren in alle initiatieven die reeds worden of zijn ontwikkeld.

Eisen

  • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie en wat hij/zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).

  • De Kandidaat beschikt over WO denk- en werkniveau, bijv. een afgeronde opleiding op het gebied van economie, bedrijfskunde of organisatiekunde;

  • De Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met complexe organisatie verandertrajecten in een politiek bestuurlijke omgeving, binnen de Rijksoverheid, JenV en bij voorkeur bij uitvoeringsorganisaties.

  • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van Cybersecurity en ervaring met het Landelijk Dekkend Stelsel en de samenwerkingsverbanden daarbinnen.

  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inhuur Programmamanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.