thumbnail
thumbnail
Inhuur Administratief medewerker front-office – WOO contactpersoon

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag, Nederland

Juridisch
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

17-03-2023

Sluitingsdatum:

29-03-2023

Begindatum:

17-04-2023

Einddatum:

17-01-2023

Organisatie

Het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) is onderdeel van het MJenV. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek en werkt daarin samen met politie en andere opsporingsdiensten.
De minister van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk voor het OM. De minister bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.700 mensen bij het OM. Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl.

Aanleiding
Na een inmiddels bijna 10 jaar durende voorgeschiedenis is de Wet Open overheid (Woo) in januari 2021 aangenomen in de Tweede Kamer en op 5 oktober 2021 aanvaard in de Eerste Kamer. De wet is in werking getreden per 1 mei 2022. De Woo is in de plaats van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) gekomen. De Woo gaat grote impact hebben op bestuursorganen en overheidsinstanties, waaronder het OM, vanwege het uitgangspunt dat actieve openbaarmaking de regel wordt. De reikwijdte van de Woo is daarmee veel breder dan die van de Wob. De Woo schrijft voor welke categorieën van informatie actief openbaar gemaakt moeten worden. Daarnaast is de openbaarmaking van documenten op verzoek in de Woo wat anders geregeld dan in de Wob. Aan de actieve openbaarmaking en de openbaarmaking op verzoek zijn eisen verbonden. Bijvoorbeeld over de inhoud, metadata en wijze van openbaar stellen.

De Woo is in de plaats van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) gekomen. De Woo gaat grote impact hebben op bestuursorganen en overheidsinstanties, waaronder het OM, vanwege het uitgangspunt dat actieve openbaarmaking de regel wordt. De reikwijdte van de Woo is daarmee veel breder dan die van de Wob.

De Woo schrijft voor welke categorieën van informatie actief openbaar gemaakt moeten worden. Daarnaast is de openbaarmaking van documenten op verzoek in de Woo wat anders geregeld dan in de Wob. Aan de actieve openbaarmaking en de openbaarmaking op verzoek zijn eisen verbonden. Bijvoorbeeld over de inhoud, metadata en wijze van openbaar stellen.

Doel
Het lange termijn doel van het programma is een zorgvuldige en tijdige implementatie van de aanpassingen voor het OM om te kunnen voldoen aan de Woo-verplichtingen (actieve en passieve 5

openbaarmakingen en inspanningsverplichtingen) op het gebied van applicaties, beleid, organisatie, proces- en gedragsaanpassingen (cultuur).

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo regelt dat iedereen informatie van de overheid kan opvragen: openbaarmaking van informatie op verzoek. En ook dat overheidsorganisaties uit eigen initiatief informatie openbaar maken. De aankomende jaren wordt de Woo bij het Openbaar Ministerie in fases ingevoerd. Hiervoor is het programma Woo ingesteld.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Administratief medewerker front-office WOO
De Wet open overheid is onder andere bedoeld om de toegang tot informatie voor iedereen te verbeteren. De contactpersoon is een belangrijk aanspreekpunt voor vragen over (de beschikbaarheid van) publieke informatie. Dit kunnen burgers, journalisten of advocaten zijn en heeft een administratieve functie (waarbij affiniteit met het OM een pré is).

Interviewcriteria

  • De kandidaat kan ingewikkelde onderwerpen eenvoudig en begrijpelijk verwoorden of verbeelden.

  • De kandidaat blijft achter een ingenomen standpunt staan, zonder de haalbaarheid uit het oog te verliezen en volgt bewust de eigen aanpak, ook als anderen bezwaar maken.

  • De kandidaat kan goed zelfstandig werken en heeft geen moeite om actie te ondernemen, zonder aansporing van anderen.

  • De kandidaat houdt zich aan de normen, waarden en huisregels van de organisatie en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

  • De kandidaat stelt zich toegankelijk en benaderbaar op en toont begrip voor de gevoelens, behoeften en achtergronden van de ander.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inhuur Administratief medewerker front-office – WOO contactpersoon die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.