thumbnail
thumbnail

Senior Programma Management Ondersteuner

Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 80,00
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 jul 2024

Einddatum:

30 jun 2025

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Type inzet

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP'ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een BetrouwbaarheidsOnderzoek (BO) van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht. Dit kan maximaal 16 weken duren waardoor bovenstaande startdatum een fictieve startdatum betreft. Starten kan zoveel eerder als mogelijk, na doorlopen van de screening. 

Opdracht omschrijving

Het betreft hier een opdracht met spoed karakter en zal daarom maar 5 dagen worden opengestelt voor inschrijvingen.

Het Coördinatiepunt Fysieke Beveiliging (CP FB) heeft de opdracht om fysieke beveiliging toekomstbehendig te borgen in de politieorganisatie. Het CP FB is onderdeel van team Beleidsimplementatie & ontwikkeling (BIO) dat gepositioneerd is in de afdeling huisvesting. Het coördinatiepunt bestaat uit een vaste kernbezetting van veiligheids- en beveiligingsspecialisten, die samenwerken op basis van een netwerk team dat is samengesteld uit verschillende onderdelen van de politieorganisatie.

In dit netwerk team worden diverse specialismen uit de politieorganisatie vertegenwoordigd, zoals bijvoorbeeld het team fysieke beveiliging, verwerving en de dienst ICT. Het CP FB richt zich op meerdere fysieke beveiligingsthema’s binnen de politie, met als het meest centrale thema: het realiseren en toekomstbehendig borgen van een informatie gestuurde beveiligingsorganisatie.

Als specialist PMO ondersteunt je de kwartiermaker en de regiegroep in de werkzaamheden voor het Coördinatiepunt FB. Daarnaast zul je ondersteuning bieden in een tal van processen binnen opgaves aan verschillende opgaveregisseur(s). Als PMO’er ben je verantwoordelijke voor het opgaveproces, de opgaveportfolio, het verzorgen van de hoofdpuntenrapportage (HPR), budgetbeheersing en planning. Je zorgt voor structuur, overzicht, standaardisering, organisatie van evenementen, maandelijkse teamdagen en HR-zaken rondom het gehele team van het Coördinatiepunt. De PMO van het Coördinatiepunt stuurt alle opgaves aan en zorgt voor een duidelijk inzicht in de status. Je rapporteert maandelijks aan de kwartiermaker en de directie Beleidsimplementatie & Ontwikkeling (BIO).

Beoogd resultaat:
De opdracht die de ingehuurde senior projectondersteuner krijgt is het binnen twee jaar in nauwe samenwerking met de projectmanager succesvol uitvoeren en afronden van een of meerdere projecten van onze projectenkalender. 

Doelstelling

Als specialist PMO zorg je voor een goede en kwalitatieve portfolio- & projectadministratie.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het ondersteunen van de kwartiermaker met complex agendabeheer.

 • Geven van project ondersteuning op basis van PRINCE2;

 • Bewaken van mijlpalen, deadlines en afspraken;

 • Het assisteren bij het opstellen en bewaken van de projectplanningen;

 • Ondersteuning van de risicomanager;

 • Ondersteuning van de communicatiespecialist;

 • Het inbedden van project beheersprocessen binnen het coördinatiepunt;

 • Het initiatief nemen in het meedenken en adviseren over verbeteringen;

 • Het archiveren en up-to-date houden van digitale documentatie;

 • Het verzamelen van voortgangsrapportages en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;

 • Het maken en voorbereiden van afspraken.

 • Verslaglegging van de van afspraken en zorgen voor de opvolging van actiepunten vanuit gouvernance-meetings;

 • Het ondersteunen in de financiële verslaglegging en het verwerken van facturen;

 • Bijhouden van overzichten zoals de stakeholderlijst,

 • Je bent het centrale aanspreekpunt voor het Coördinatiepunt en de medewerkers in het team.

Verantwoordelijkheden

zie doelstelling

Contacten

Voornamelijk intern.

Opleiding

Eisen:

 • De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volledig diploma op minimaal HBO niveau.

 • De kandidaat is in het bezit van minimaal een Prince2 Foundation certificaat.

Wens

 • De kandidaat is in het bezit van minimaal een Prince2 Practitioner certificaat. 

Professionele kennis en werkervaring

Eisen:

 • De kandidaat heeft aantoonbaar in de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als PMO-er binnen een grote (1000+) organisaties,

 • De kandidaat heeft aantoonbaar in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met Prince2.

 • De kandidaat beschikt over eigen vervoer, en is bereid om ook ingezet te worden door het land op locaties welke met het OV niet goed bereikbaar zijn;

 • De kandidaat heeft aantoonbaar in de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met, projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages.


Wensen

 • De kandidaat heeft In de afgelopen 5 jaar aantoonbaar werkervaring opgedaan binnen de overheid en/of Politie.

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met Agile/SCRUM.

 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als PMO binnen een grote (1000+) organisatie
  met projecten op het gebied van Facility Management en huisvesting.

Competenties

 • Flexibel gedrag: 
  Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
   

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: 
  Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
   

 • Kwaliteitsgerichtheid: 
  Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren'
   

 • Resultaatgerichtheid: 
  Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
   

 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in
   

 • Organisatiesensitiviteit: 
  Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
   

 • Samenwerken: 
  Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
   

 • Betrokkenheid: 
  Identificeert zich met en voelt zich nauw betrokken.
   

 • Gestructureerd werken:
  Heeft het werk goed georganiseerd en geregeld en houdt overzicht

De Externe is inzetbaar vanaf 01-07-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2025 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Minimaal: € 75,00
Maximaal: € 80,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

Sjabloon : CV template 1.9.doc

Eis 2. De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volledig diploma op minimaal HBO niveau.. Deelcertificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 3. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van minimaal een Prince2 Foundation certificaat. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.

Eis 4. De kandidaat heeft minimaal in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als projectondersteuner binnen grote (1000+) organisaties. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende.

Eis 5. De kandidaat heeft aantoonbaar in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met Prince2. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende.

Eis 6. De kandidaat heeft aantoonbaar in de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met, projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende.

Eis 7. De kandidaat beschikt over eigen vervoer, en is bereid om ook ingezet te worden door het land op locaties welke met het OV niet goed bereikbaar zijn. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).

Eis 7. Vereiste competenties/vaardigheden: Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren' Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Betrokkenheid: Identificeert zich met en voelt zich nauw betrokken. Gestructureerd werken: Heeft het werk goed georganiseerd en geregeld en houdt overzicht Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

45 %

Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als PMO binnen een grote (1000+) organisatie met projecten op het gebied van Facility Management en huisvesting. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

25 %

Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met Agile/SCRUM. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen

15 %

Wens 3. De kandidaat heeft In de afgelopen 5 jaar aantoonbaar werkervaring opgedaan binnen de overheid en/of Politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen de overheid en/of Politie. 3/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie.

15 %

Wens 5. De kandidaat is in het bezit van minimaal een Prince2 Practitioner certificaat. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat is niet aantoonbaar in het bezit van minimaal Prince2 Practitioner certificaat 5/5= De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van minimaal Prince2 Practitioner certificaat

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Senior Programma Management Ondersteuner die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.